Xây khu đô thị mới gần 40 ha ở Bắc Giang

Xây khu đô thị mới gần 40 ha ở Bắc Giang

Đây là khu đô thị mới với các công trình công cộng, dịch vụ cấp đơn vị ở, được đầu tư xây dựng, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội,...
Chat với BizLIVE