BizLIVE - Kể từ 10/4, lệ phí trước bạ của xe bán tải được điều chỉnh tăng lên 6-9% tuỳ theo địa phương. So với mức phí cũ chỉ 2% thì mức phí mới để lăn bánh xe đã tăng lên từ 3-4 lần.

NGUYỄN THẮM