BizLIVE - Quý IV/2016, Mazda CX-9, Kia Sportage là những mẫu xe đứng đầu danh sách dòng xe ế nhất với 0 chiếc được bán ra theo báo cáo của Hiệp hội ô tô Việt Nam (VAMA). 

PV