[Infographic] Google đã biết những gì về người dùng?

Minh Trang

15:37 28/08/2017

BizLIVE - Google có đầy đủ dữ liệu để xây dựng thông tin về 1 cá nhân, từ việc đi đâu, ở đâu làm gì,... 

 

 

MINH TRANG