[Infographic] Bitcoin được “đào” như thế nào?

Việt Chung

06:29 07/12/2017

Dù Bitcoin chưa được xem là tiền tệ, tài sản hợp pháp ở Việt Nam, số lượng người "đào" vẫn không ngừng tăng lên.

 

 

Theo VnExpress