BizLIVE - Trong thời gian từ 01/7 đến 31/7/2018, Vietcombank triển khai chương trình khuyến mãi dành cho thẻ đồng thương hiệu Saigon Centre - Takashimaya - Vietcombank với giá trị quà tặng lên tới 2.000.000 VNĐ. 
Vietcombank triển khai chương trình khuyến mại cho thẻ đồng thương hiệu Saigon Centre - Takashimaya - Vietcombank

Chương trình được áp dụng tại Trung tâm thương mại Saigon Centre và Takashimaya với ưu đãi tặng thẻ quà tặng 200.000 VNĐ cho khách hàng có tổng hóa đơn đạt từ 2.000.000 VNĐ tại máy thanh toán thẻ Vietcombank ở địa điểm khuyến mãi.

Cơ chế trả thưởng cụ thể như sau:

Giá trị tổng hóa đơn

Số lượng thẻ quà tặng

Tổng giá trị thẻ quà tặng

Từ 2.000.000 VNĐ đến dưới 4.000.000 VNĐ

1

200.000 VNĐ

Từ 4.000.000 VNĐ đến dưới 6.000.000 VNĐ

2

400.000 VNĐ

Từ 6.000.000 VNĐ đến dưới 9.000.000 VNĐ

4

800.000 VNĐ

Từ 9.000.000 VNĐ đến dưới 12.000.000 VNĐ

6

1.200.000 VNĐ

Từ 12.000.000 VNĐ đến dưới 15.000.000 VNĐ

8

1.600.000 VNĐ

Từ 15.000.000 VNĐ trở lên

10

2.000.000 VNĐ

Tổng số lượng thẻ quà tặng: 1.500 thẻ quà tặng mệnh giá 200.000 VNĐ.

Địa điểm nhận thưởng: Quầy thông tin - tầng 1 Saigon Centre.

Chương trình được áp dụng theo các điều kiện điều khoản chi tiết. Để biết thêm thông tin, quý khách hàng vui lòng tham khảo website: www.vietcombank.com.vn hoặc Trung tâm hỗ trợ khách hàng Vietcombank 1900 54 54 13.

TRÚC MAI