BizLIVE - Với việc này, Sacombank sẽ có một hệ thống báo cáo rủi ro phù hợp thông lệ quốc tế và chuẩn mực Basel.
Áp chuẩn Basel II, Sacombank hoàn thiện khung quản lý rủi ro
Khởi động dự án Cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro tại Sacombank - Ảnh: TN.
Ngày 25/7/2018, ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) khởi động dự án “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro” với sự tư vấn của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và triển khai giải pháp OFSAA của Oracle do Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT thực hiện.
Việc hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro nhằm tạo nền tảng vững chắc cho Sacombank thực hiện hiệu quả các dự án phục vụ nhu cầu kinh doanh, quản trị rủi ro và áp dụng chuẩn mực Basel II.
Theo đó, dự án này sẽ giúp đánh giá toàn diện hiện trạng thực tế về hệ thống dữ liệu của Sacombank, từ chính sách quản trị, giám sát, điều hành, đến cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin… nhằm đo lường mức độ đáp ứng hiện tại của Sacombank so với các tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước, Basel II và các thông lệ quản trị tiên tiến khác.
Từ đó, Sacombank sẽ hoàn thiện khung quản trị dữ liệu tổng quan, xác định cơ cấu tổ chức và mô hình vận hành mục tiêu về quản trị dữ liệu, xây dựng chính sách/quy trình liên quan đến hoạt động quản trị dữ liệu, quy tắc quản lý chất lượng dữ liệu.
Bên cạnh đó, Sacombank còn đạt được những mục tiêu khác như:
- Xác định chính xác các yêu cầu kinh doanh, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu chức năng cho giải pháp kho dữ liệu rủi ro.
- Triển khai kho dữ liệu rủi ro hoàn chỉnh.
- Triển khai giải pháp tính toán vốn nhằm đảm bảo tuân thủ hoàn toàn yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
- Xây dựng hệ thống báo cáo rủi ro phù hợp thông lệ quốc tế và chuẩn mực Basel.
- Xây dựng khung văn hóa quản trị dữ liệu nói riêng và quản trị rủi ro nói chung.
 Với dự án này giúp Sacombank có được hệ thống báo cáo rủi ro phù hợp thông lệ quốc tế và chuẩn mực Basel - Ảnh: TN.
Ông Lê Văn Ron – Phó Tổng giám đốc Sacombank kiêm Giám đốc dự án cho biết: “Lợi ích cần phải gắn liền với quản trị rủi ro và mọi hoạt động quản trị cần phải dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu. Đây là ý nghĩa quan trọng nhất mà dự án Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro đem lại cho Sacombank”.
“Việc quản trị hệ thống dữ liệu là rất cần thiết và hỗ trợ đắc lực cho quá trình phân tích hành vi khách hàng để gia tăng trải nghiệm cho khách hàng thông qua các sản phẩm dịch vụ đa dạng. Với nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và sự hiểu biết sâu sắc về quản trị rủi ro của Sacombank, chúng tôi tin rằng dự án này sẽ thành công tốt đẹp”, bà Nguyễn Thùy Dương – Phó Tổng giám đốc – Lãnh đạo Dịch vụ tài chính ngân hàng – Ernst & Young Việt Nam chia sẻ.
Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào áp dụng vào cuối quý II/2019, sớm hơn yêu cầu về tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn từ năm 2020 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

TỐ NHƯ