BizLIVE -

“Tôi không có gì để giúp các bạn giật tít ngày hôm nay. Thật ra, tôi nghĩ rằng chìa khóa của nghệ thuật làm chính trị, một phần nằm ở cách để không trở thành tiêu đề cho nền báo chí thế giới”, ông từng phát biểu trước Hiệp hội phóng viên quốc tế năm 1959.

THẢO MAI