BizLIVE - HĐXX giữ quyết định kê biên hàng loạt tài sản của bà Phấn. Với Phương Trang, phải hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 6.400 tỷ đồng hoặc trả một khoản tiền nào đó sẽ được nhận tài sản tương ứng đối với từng khoản tiền mà Công ty Phương Trang đã trả cho CB.
Xử lý ra sao với khối tài sản “kếch xù” trong vụ Hứa Thị Phấn?
Bà Hứa Thị Phấn phải bồi thường hơn 15.691 tỷ đồng, Phương Trang phải bồi thường hơn 6.400 tỷ đồng.

Hôm qua (31/5), hội đồng xét xử (HĐXX) vụ án bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 6.300 tỷ đồng đã tuyên án. Theo đó, tòa tuyên bản án 30 năm cho “bà trùm” cùng với khoản bồi thường hơn 15.691 tỷ đồng.

Về xử lý tài sản trong vụ án, HĐXX tuyên những khoản tiền có nguồn gốc liên quan đến bị cáo Hứa Thị Phấn tại các tổ chức như Agribank trung tâm Sài Gòn, Bất động Sản Phú Mỹ, Thiết Bị Điện, Chi cục thuế quận 3 đều phải thu hồi do là vật chứng của dự án, phải hoàn trả cho Ngân hàng CB.

Liên quan đến số cổ phần có nguồn gốc từ bị cáo Phấn, không phải thu hồi do các bị cáo chỉ đứng tên và đã thực hiện chuyển nhượng.

Đối với tài sản của ông Trương Đoàn Quốc Dũng, ông Trương Công Bình là các cá nhân có quan hệ hợp tác với Phương Trang, HĐXX cho biết, trong 29 khoản vay của nhóm Phương Trang không có khoản vay của ông Dũng và ông Bình. Việc 2 ông chưa nhận tiền là có cơ sở. Theo đó, để giải quyết tranh chấp giữa nhóm Phương Trang và cá nhân nên xét tách ra vụ khác khi các bên có yêu cầu. Đồng thời, tiếp tục kê biên số tài sản nói trên.

Các tài sản liên quan đến nhóm Phú Mỹ, thuộc sở hữu của bà Phấn nên tiếp tục kê biên.

Đối với tài sản ở Trần Hưng Đạo liên quan đến khoản nợ bắt buộc thì tách ra bằng một vụ án khác, giao cho Ngân hàng CB quản lý.

Bệnh Viện Phú Mỹ thuộc sở hữu của nhóm Phú Mỹ, dùng để thế chấp cho khoản trái Phiếu Trường Vĩ, HĐXX yêu cầu tiếp tục kê biên.

Đối với những tài sản của bị cáo Ngô Kim Huệ, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang đang thế chấp tại Agribank chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn, Kiên Long Bank, Ngân hàng An Bình, cần giải tỏa kê biên, xử lý theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo nghĩa vụ cho vay.

HĐXX cho biết, những tài sản đều đứng tên giúp bị cáo Phấn, có nhiều khoản không tách được sở hữu của bà Phấn hay của các bị cáo. Nhằm đảm bảo thu hồi triệt để cần xem số tài sản nói trên như của bị cáo Hứa Thị Phấn, để làm căn cứ bồi hoàn.

Đối với các tài sản bị ngăn cản trong vụ án, đề nghị cần rà soát nếu không liên quan thì giải tỏa theo quy định.

Đối với 36 tài sản là bất động sản của Công ty Phương Trang dùng thế chấp để vay tiền tại NH Đại Tín đã bị kê biên trong quá trình điều tra, HĐXX tuyên giải tỏa kê biên, giao cho CB quản lý. Khi Công ty Phương Trang hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 6.400 tỷ đồng hoặc trả một khoản tiền nào đó sẽ được nhận tài sản tương ứng đối với từng khoản tiền mà Công ty Phương Trang đã trả cho CB.

Riêng tài sản thế chấp của khoản phiếu Trường Vĩ do không có dư nợ với khoản vay này nên đề nghị huỷ kê biên giao tài sản cho Công ty Phương Trang.

Đối với những thiệt hại về việc bị kê khống nợ trong suốt 6 năm, trên cơ sở đủ căn cứ Phương Trang có quyền kiện CB ở một vụ kiện khác.

HUYỀN TRÂM