BizLIVE - HĐQT Viet Capital Bank sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ với tổng số vốn tăng thêm tối đa trong năm 2021 và 2022 là 1.050 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên mức 4.721 tỷ đồng. 
Xin mở loạt chi nhánh mới, Viet Capital Bank lên kế hoạch lợi nhuận tăng 44%, nâng vốn điều lệ lên 4.721 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Ngày 29/4 tới, Ngân hàng Bản Việt – Viet Capital Bank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
Trong tài liệu gửi cổ đông, năm 2021, Viet Capital Bank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 80 nghìn tỷ đồng, tăng tới 31% so với năm 2020. Huy động dự kiến đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 25%, dư nợ cấp tín dụng tăng trưởng 20%, đạt 48 nghìn tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 290 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với kết quả đạt được năm trước. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.
Để đạt được mục tiêu trên, Viet Capital Bank sẽ gia tăng thu phí dịch vụ, phí lãi ngoài, quản lý sử dụng chi phí hiệu quả với mục tiêu chỉ số chi phí/thu nhập (CIR) dưới 70%. Ngoài ra, ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác Fintech lớn để đẩy mạnh ngân hàng số.
Về kế hoạch mở rộng mạng lưới, năm 2021 và quý 1/2022, Viet Capital Bank dự kiến đưa vào hoạt động thêm 23 chi nhánh và phòng giao dịch mới, nâng tổng số điểm giao dịch của VietCapitalBank lên 110. Đồng thời, năm 2021 sẽ lập hồ sơ xin mở thêm 15 chi nhánh, phòng giao dịch, tăng số lượng lên 125 đơn vị kinh doanh trên toàn quốc vào năm 2022.
Cũng tại đại hội lần này, HĐQT Viet Capital Bank sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ với tổng số vốn tăng thêm tối đa trong năm 2021 và 2022 là 1.050 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên mức 4.721 tỷ đồng. 
Việc tăng vốn sẽ được thực hiện qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, Viet Capital Bank sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ dự kiến 15% với tổng giá trị phát hành là 550,6 tỷ đồng. 
Giai đoạn 2, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ tối đa gần 502 tỷ đồng theo 2 phương thức. Cụ thể, Viet Capital Bank sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ dự liến 12:1 với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 351,8 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tổng giá trị phát hành là 150 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 và 2022, sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Với số vốn tăng thêm, ngân hàng sẽ sử dụng 200 tỷ đầu tư tài sản cố định, phục vụ cho việc mở rộng, phát triển mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, 200 tỷ bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn để cho vay trung, dài hạn. Phần còn lại sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.

TRẦN THÚY