BizLIVE - VPBank sẽ chào bán tối đa 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế theo chương trình phát hành Euro Medium Term Note nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh với khối lượng 120 triệu USD.
VPBank sẽ phát hành 1,12 tỷ USD trái phiếu quốc tế
Ảnh minh họa.
Thông tin mới từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (mã VPB) cho biết, ĐHĐCĐ ngân hàng đã thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.
Cụ thể, VPBank sẽ chào bán tối đa 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế theo chương trình phát hành Euro Medium Term Note nhằm tăng quy mô vốn hoạt động. 
Kỳ hạn trái phiếu là 3 và 5 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020. 
Lãi suất trái phiếu có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả 2 hoặc lãi suất cấu trúc khác (được xác định cho mỗi đợt phát hành theo phương pháp dựng sổ căn cứ tình hình thị trường tại thời điểm chào bán).
Trái phiếu này được phát hành ra thị trường quốc tế và sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.
Bên cạnh đó, VPBank cũng dự kiến phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho 1 số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD. Mục đích nhằm tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền, có kì hạn 3 năm với lãi suất thỏa thuận.
Thời gian phát hành trái phiếu Green Bond dự kiến trong năm 2019 và năm 2020, thời gian phát hành cụ thể của từng đợt sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. 

TRẦN THÚY