BizLIVE - Sau phát hành, 300 triệu USD trái phiếu quốc tế của VPBank sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.
VPBank phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế lô đầu tiên, lãi suất 6,25%/năm
VPBank phát hành trái phiếu quốc tế đợt 1.

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã VPB) vừa công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đợt 1 theo Chương trình Euro Medium Term Note của VPBank và thông báo về việc nộp hồ sơ niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Theo đó, VPBank sẽ phát hành trái phiếu quốc tế đợt 1 trị giá 300 triệu USD. Mục đích phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động của VPBank.

Loại hình trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền. Ngày phát hành là 17/7/2019, ngày đáo hạn là 17/7/2022. Kỳ thanh toán lãi là 6 tháng/lần với mức lãi suất trái phiếu là 6,25%/năm.

Trái phiếu của VPB phát hành theo phương thức dựng sổ trên cơ sở tư vấn, thu xếp của các ngân hàng Standard Chartered, BNP Paribas và J.P. Morgan trong vai trò bên đồng dựng sổ.

VPBank cũng công bố, ngày 11/7 ngân hàng này đã gửi hồ sơ niêm yết trái phiếu quốc tế đợt 1 trị giá 300 triệu USD nói trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Trước đó, ĐHĐCĐ VPBank đã thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Cụ thể, VPBank sẽ chào bán tối đa 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế theo chương trình phát hành Euro Medium Term Note nhằm tăng quy mô vốn hoạt động. Kỳ hạn trái phiếu là 3 và 5 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020.

Lãi suất trái phiếu có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả 2 hoặc lãi suất cấu trúc khác (được xác định cho mỗi đợt phát hành theo phương pháp dựng sổ căn cứ tình hình thị trường tại thời điểm chào bán). Trái phiếu này được phát hành ra thị trường quốc tế và sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

VPBank cũng dự kiến phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho 1 số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD. Mục đích nhằm tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền, có kì hạn 3 năm với lãi suất thỏa thuận. Thời gian phát hành trái phiếu Green Bond dự kiến trong năm 2019 và năm 2020.

HUYỀN TRÂM