BizLIVE - Vợ chồng Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank đăng kí bán ra 185.870 cổ phiếu STB. 
Vợ chồng ông Võ Anh Nhuệ đăng kí bán cổ phần
Sacombank hiện là ngân hàng có kỷ lục về Phó Tổng giám đốc.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phó tổng giám đốc ngân hàngVõ Anh Nhuệ. 

Theo đó, ông Nhuệ đăng ký bán 172.073 cổ phiếu STB. Mục đích bán là lý do cá nhân, thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 17/02/2014 đến ngày 17/03/2014.

Trước đó, ông Nhuệ nắm giữ 272.073 cổ phiếu STB tương đương với 0,0219%. Sau khi thực hiện giao dịch này, ông Võ Anh Nhuệ sẽ còn 100.000 cổ phiếu tương đương với 0,00805%.

Cùng ngày, Sacombank cũng thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Võ Anh Nhuệ là bà Võ Thị Mỹ Lệ- vợ ông Nhuệ.

Bà Mỹ Lệ đăng ký bán 13.797 cổ phiếu trong số 18.797 cổ phiếu đang nắm giữ tương đương với 0,001513%. Mục đích bán và thời gian thực hiện giao dịch dự kiến tương tự như ông Nhuệ chồng bà.

Sau khi bán, bà Mỹ Lệ sẽ còn 5.000 cổ phiếu STB.

THÁI DƯƠNG