BizLIVE - Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành. 
VietinBank tiếp tục phát hành trái phiếu bổ sung vốn
Ảnh minh họa.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank (mã CTG) vừa ban hành Nghị quyết về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2019.
Theo đó, khối lượng phát hành là 100 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng.
Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi áp dụng cho toàn bộ thời hạn trái phiếu và được xác định bằng lãi suất tham chiếu (là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng của Vietinbank, Vietcombank, BIDV và Agribank) + 1,2%/năm.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành. Số trái phiếu này thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank. 
VietinBank cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng, thực hiện cho vay nền kinh tế.
Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 7-8/2019. 
Đây cũng là khoảng thời gian VietinBank thực hiện phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2019 với tổng khối lượng phát hành là 50 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm, lãi suất cố định 8,2%/năm. 
Theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, trong năm 2019, VietinBank sẽ được phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá phát hành 10.000 tỷ đồng.
Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. 
Cũng theo phương án đã được chấp thuận, thì đối tượng mua trái phiếu do VietinBank phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của VietinBank và công ty con của các tổ chức tín dụng khác.
Trước đó, trong năm 2018, VietinBank đã có tới 8 đợt phát hành trái phiếu; trong đó, có 2 đợt phát hành trái phiếu thường và 6 đợt phát hành nhằm gia tăng vốn cấp 2, với tổng giá trị phát hành đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng.

TRẦN THÚY