BizLIVE - Hết quý I/2014, VCB đã đạt được 27,2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Vietcombank lãi hơn 1.500 tỷ đồng quý I
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank - mã: VCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014.

Theo báo cáo này, tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.500,6 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.169,9 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Hết quý I/2014, VCB đã đạt được 27,2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Thu nhập lãi thuần VCB đạt  2.765, 6 tỷ đồng, tăng 6,7% so cùng kỳ 2013. 

Cũng trong quý này, ngoại trừ hoạt động kinh doanh ngoại hối sụt giảm nhẹ từ 476 tỷ đồng cùng kỳ năm trước xuống còn 424 tỷ đồng, giảm 7,1%, hầu hết các hoạt động kinh doanh đều mang lại lợi nhuận cho VCB cao hơn cùng kỳ năm 2013.

Cụ thể, hoạt động kinh doanh dịch vụ lãi 424 tỷ đồng, tăng 10,9% con số cùng kỳ năm 2013. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi hơn 66 tỷ đồng, gấp 11 lần kết quả quý I/2013. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi 179,9 tỷ đồng, gấp gần 4 lần con số cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản tính đến hết quý I là 446.117 tỷ đồng, giảm 4,9% so với cuối năm 2013. Cho vay khách hàng đạt 279.149 tỷ đồng, tăng trưởng 1,7% so với kết quả đầu năm, tiền gửi khách hàng là 342.997 tỷ đồng, tăng trưởng 3,2% so với thời điểm cuối năm 2013.

Tại 31/3/2014, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm từ 2,72% cuối năm trước xuống còn 2,65%. Tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn là 3.058 tỷ đồng, tăng 267 tỷ đồng so với cuối năm trước và chiếm tỷ trọng 41,3% trong tổng nợ xấu là 7.407 tỷ đồng.

HẠNH PHÚC