BizLIVE - Ông Lại Hữu Phước vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Vietcombank, thay thế bà Trương Lệ Hiền – nguyên Trưởng Ban kiểm soát Vietcombank nghỉ chế độ từ ngày 01/11/2020.
Vietcombank có tân Trưởng Ban kiểm soát
Ông Lại Hữu Phước đã có 10 năm làm việc tại Vietcombank.
Ngày 3/11/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn số 7977/NHNN-TCCB về việc chấp thuận nhân sự để bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
Đến ngày 4/11/2020, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã họp và bầu ông Lại Hữu Phước – Thành viên Ban kiểm soát Vietcombank giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Vietcombank, thay thế bà Trương Lệ Hiền – nguyên Trưởng Ban kiểm soát Vietcombank nghỉ chế độ từ ngày 01/11/2020.
Được biết, ông Lại Hữu Phước đã có 28 năm công tác liên tục, trong đó có 3 năm làm kế toán tại doanh nghiệp nhà nước; 15 năm làm việc tại Kiểm toán Nhà nước và 10 năm làm việc tại Vietcombank.
Trong thời gian làm việc tại Vietcombank, với tư cách là đại diện vốn của Vietcombank tại Vietnam Airlines, ông Lại Hữu Phước có thời gian đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát của Vietnam Airlines từ tháng 03/ 2015 đến tháng 04/2019.
Ngoài vị trí Trưởng Ban kiểm soát Vietcombank, hiện nay ông Lại Hữu Phước là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025.

TRẦN THÚY