BizLIVE - Ban Điều hành của Vietcombank hiện nay có 10 người, ông Phạm Quang Dũng đang là Tổng Giám đốc. 
Vietcombank bổ nhiệm thêm 2 Phó Tổng giám đốc
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB) vừa công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao của ngân hàng. 
Cụ thể, HĐQT Vietcombank đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Khối Bán buôn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietcombank.
Đồng thời, HĐQT ngân hàng cũng bổ nhiệm ông Đặng Hoài Đức – Giám đốc Vietcombank TP. Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietcombank.
Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2019, với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
Như vậy, Ban Điều hành của Vietcombank hiện nay có 10 người, ông Phạm Quang Dũng đang là Tổng Giám đốc. Trước đó, trong năm 2018, hai Phó tổng của Vietcombank là ông Đào Hảo và bà Trương Thị Thúy Nga đã từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ. 

LINH LINH