BizLIVE - Bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) sẽ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vietcombank kể từ ngày 01/06/2015.
Vietcombank bổ nhiệm Phó tổng giám đốc thứ 9
Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cho bà Đinh Thị Thái - tân Phó Tổng giám đốc Vietcombank
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố bổ nhiệm bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Vietcombank kể từ ngày 01/06/2015.
Bà Đinh Thị Thái, sinh năm 1976, có bằng Thạc sỹ Tài chính tiền tệ và Tín dụng với kinh nghiệm 16 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Xuất phát từ vị trí cán bộ Phòng Thẩm định Đầu tư và chứng khoán Vietcombank (07/1999 - 04/2005) và Kiểm soát viên Phòng Đầu tư dự án Hội sở chính Vietcombank (4/2005 - 2/2006), bà Đinh Thị Thái từng được giao đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại Vietcombank như: Phó trưởng phòng Đầu tư Dự án Hội sở chính Vietcombank (2/2006 - 8/2008); Trưởng phòng Đầu tư Dự án Hội sở chính Vietcombank (9/2008 - 4/2014); Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng Hội sở chínhVietcombank (5/2014 - 05/6/2014) trước khi được điều động sang làm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam từ ngày 06/6/2014 đến nay.

Với việc bổ nhiệm này, ban điều hành của Vietcombank sẽ có 9 Phó tổng giám đốc và bà Đinh Thị Thái là Phó Tổng giám đốc trẻ nhất trong ban điều hành của Vietcombank.

HỒNG HẢI