BizLIVE - Thông tin này mới được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank (mã VCB) công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
Vietcombank bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc
VCB vừa bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc, trong đó có một người từ Mizuho Corporate Bank.

Theo đó, ngày 14/12/2017, HĐQT Vietcombank đã ban hành Nghị quyết số 438 của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của ngân hàng này.

Bổ nhiệm ông Eiji Sasaki (quốc tịch Nhật Bản), thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Phó TGĐ VCB kể từ ngày 15/12/2017. Thời hạn giữ chức vụ của ông Eiji Sasaki theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán cổ phần giữa VCB và Mizuho Corporate Bank nhưng không quá 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

HĐQT cũng bổ nhiệm ông Lê Quang Vinh, Trưởng Phòng phê duyệt tín dụng trự sở chính giữ chức vụ Phó TGĐ kể từ ngày 15/12/2017. Bổ nhiệm bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Kế toán trưởng giữ chức vụ Phó TGĐ kể từ ngày 15/12/2017.

Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó TGĐ đối với bà Trương Thị Thúy Nga kể từ ngày 1/12/2017 cho đến khi  nghỉ chế độ hưu trí.

Bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, Trưởng Ban chiến lược và thư ký tổng hợp giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 15/12/2107.

HUYỀN TRÂM