BizLIVE - Dù bị điều chỉnh giảm, nhưng so với con số đạt được cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm nay vẫn tăng 80,4% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 82,3%.
Vì sao lợi nhuận VietABank giảm gần 30% sau kiểm toán?
Do chưa công bố phần thuyết minh BCTC nên hiện chưa rõ tỷ lệ nợ xấu của VietABank.
Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 sau soát xét với lợi nhuận hợp nhất trước thuế ở mức 149 tỷ đồng, giảm 19,8% so với báo cáo tự lập. Tương tự, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng cũng giảm tới 29,9%, xuống còn 118,5 tỷ đồng.
Nguyên nhân khiến lợi nhuận ngân hàng sụt giảm mạnh sau kiểm toán là do chi phí dự phòng rủi ro tăng 21% trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh không thay đổi so với báo cáo tự lập trước đó.
Dù bị điều chỉnh giảm, nhưng so với con số đạt được cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm nay vẫn tăng 80,4% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 82,3%.
Tại ngày 30/6, tổng tài sản của VietABank ở mức 73.493 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng ở mức 46.267 tỷ đồng, tăng 8,55%.
Tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 6 ở mức 53.514 tỷ đồng, tăng trưởng tới 12,8% so với đầu năm nay.
Về chất lượng cho vay, do ngân hàng chưa công bố phần thuyết minh BCTC nên hiện chưa rõ tỷ lệ nợ xấu.

TRẦN THÚY