BizLIVE - Các hoạt động kinh doanh của PGBank vẫn tăng nhẹ, lãi từ hoạt động khác khá lớn giúp cho lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 193 tỷ đồng.
Trước sáp nhập, PGBank vẫn lãi trước thuế 193 tỷ đồng năm 2018
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo tài chính quý IV/2018 của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank), tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 29.934 tỷ đồng, tăng 2% so với cuối năm 2017.
Cho vay khách hàng vẫn tăng trưởng 3% và đạt 22.051 tỷ đồng, trong đó cho vay bằng ngoại tệ và vàng là 2.588 tỷ đồng quy đổi. Tiền gửi khách hàng đạt 23.344 tỷ đồng, tăng 2%.
Trong quý IV/2018, PGBank đạt lãi thuần 239 tỷ đồng, lãi từ dịch vụ 8,2 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh ngoại hối 8,6 tỷ đồng. Đặc biệt, lãi từ hoạt động khác tới 256 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động 125 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 49 tỷ đồng sau khi dành 333 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.
Luỹ kế cả năm 2018, PGBank đạt lãi thuần 882 tỷ đồng, lãi từ dịch vụ 30 tỷ đồng, ngân hàng vẫn lãi từ kinh doanh ngoại hối tới 42 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác 267 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế đạt 193 tỷ đồng, sau khi trích lập 517 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu năm 2018 ở mức 2,95%, giảm so với mức 3,2% năm 2017. PGBank cũng đang nắm giữ 1.806 tỷ đồng trái phiếu do VAMC phát hành, lãi suất 0%/năm, kỳ hạn 5 năm.
Tính đến ngày 31/12/2018, PGBank còn 253 tỷ đồng tiền mặt. Khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước là 1.922 tỷ đồng là khoản tiền dự trữ bắt buộc và tài khoản thanh toán. Ngoài ra, PGBank cũng còn 251 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng khác.
Về các khoản đầu tư chứng khoán, tính đến cuối năm 2018, PGBank cũng đang còn 1.714 tỷ đồng trái phiếu Kho bạc, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 5,2-8,8%/năm, trả lãi hằng năm; còn 69,5 tỷ đồng trái phiếu đô thị do UBND TP.HCM phát hành, kỳ hạn 15 năm, lãi suất 8,8-9,55%/năm, trả lãi hằng năm; còn 866,5 tỷ đồng trái phiếu do các công ty trong nước phát hành, kỳ hạn 1-5 năm, lãi suất 9,3-10,55%/năm, trả lãi 6 tháng/lần và 133 tỷ đồng trái phiếu do các ngân hàng khác phát hành, kỳ hạn 5-10 năm, lãi suất 9-10,4%/năm, trả lãi hằng năm.

LAN ANH