BizLIVE - Đây là lần thứ hai TPBank xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh phương án tăng vốn trong vòng 2 tháng qua.
TPBank tiếp tục muốn điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ
Ảnh minh họa.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (mã TPB) vừa thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.
Theo đó, 5/10 là ngày đăng kí cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 9/10 đến ngày 20/10/2020. 
Dù vậy, hiện ngân hàng vẫn chưa công bố chi tiết phương án tăng vốn dự kiến điều chỉnh.
Trước đó, vào đầu tháng 7, ngân hàng này cũng thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và được chấp thuận điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 10.792 tỷ đồng thay vì mức 10.199 tỷ đồng đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.
Theo đó, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ gần 8.566 tỷ đồng lên hơn 10.792 tỷ đồng qua hai đợt.
Đợt 1, TPBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm gần 340 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của ngân hàng (ESOP) với tỉ  lệ phát hành là 4,16%. Giá phát hành do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu.
Số cổ phiếu được mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. HĐQT có quyền quyết định nới lỏng thời gian hạn chế chuyển nhương tùy thuộc vào chính sách nhân sự nhưng không được sớm hơn 9 tháng kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
Đợt 2, ngân hàng sẽ tăng vốn thêm gần 1.887 tỷ đồng thông qua phương án phát hành thêm gần 188,7 triệu cổ phiếu theo hai cấu phần.
Trong đó, TPBank sẽ phát hành hơn 170,1 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2018 và 2019, tương ứng với tỷ lệ chia là 20%. 
Ngoài ra, ngân hàng sẽ phát hành hơn 18,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương với tỷ lệ chia 2,18%.
Thời gian thực hiện sẽ diễn ra sau khi báo cáo kết quả phát hành xong cổ phiếu ESOP từ đợt 1.
Năm 2020, TPBank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng trưởng 9% lên 180 nghìn tỷ đồng. 
Tổng dư nợ cho vay và trái phiếu tăng 15% lên gần 117,2 nghìn tỷ đồng trong khi tổng huy động dự kiến tăng 7%, lên 158,8 nghìn tỷ đồng.
Ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2020 đạt 4.068 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với thực hiện năm 2019, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%.
Kế hoạch này của TPBank được xây dựng đã tính đến những ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 tới hoạt động kinh doanh.
Đến cuối quý II/2020, tổng tài sản của ngân hàng này đã đạt 181 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ 2019, vượt kế hoạch đặt ra cho cả năm.
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của TPBank đạt 2.034 tỷ đồng, tăng 25,6% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.

LINH LINH