BizLIVE - Thời gian dự kiến giao dịch trong quý I và quý II/2020, qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
TPBank chuẩn bị mua vào 10 triệu cổ phiếu quỹ
Ảnh minh họa.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (mã TPB) vừa có Nghị quyết thông qua phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
Theo đó, ngân hàng dự kiến sẽ mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,17% vốn điều lệ. 
Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian dự kiến giao dịch trong quý I và quý II/2020. Phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.
Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, mục đích mua lại cổ phiếu quỹ là nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông.
Hiện cổ phiếu TPB đang được giao dịch quanh mức 20.800 đồng. 
Kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt trên 3.868 tỷ đồng, tăng 71,3% so với năm trước và đạt 121,75% kế hoạch đặt ra; tổng huy động vốn năm 2019 đạt trên 147 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018; tín dụng tăng trưởng ổn định với dư nợ đạt gần 102 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng trên 20%; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,3%.
Cũng trong năm 2019, TPBank đã trích đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định, ngoài ra còn đã trích bổ sung dự phòng đủ để tất toán toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC với tổng số tiền trên 700 tỷ đồng.

TRẦN THÚY