BizLIVE - Kết thúc năm 2019, tổng tài sản của ABBANK vượt mốc 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 36%, đạt 1.229 tỷ đồng.
Tổng tài sản của ABBANK vượt 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1.229 tỷ đồng năm 2019
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vừa công bố kết quả hoạt động năm 2019 ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của nhiều chỉ tiêu kinh doanh so với năm 2018.
Tính đến hết ngày 31/12/2019, tổng tài sản của ABBANK đã vượt mốc 100.000 tỷ, đạt 102.550 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.229 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2018.
Huy động từ khách hàng đạt 74.786 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2018. Dư nợ tín dụng tăng trưởng 10% so với năm 2018, đạt mức 63.028 tỷ đồng.
Đặc biệt, tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân và cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) – hai nhóm khách hàng mục tiêu của ABBANK đều có sự bứt phá, lần lượt tăng 12% và 26% so với cuối năm 2018. Thu nhập từ lãi đạt 2.437 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2018.
Nợ xấu trên tổng dư nợ tiếp tục được ABBANK kiểm soát chặt chẽ dưới 2%, đảm bảo quy định của NHNN. Các chỉ số sinh lời như: ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) đạt 1,4%; ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) đạt 17%; CAR (tỷ lệ an toàn vốn) đạt 10,5%.
Ông Phạm Duy Hiếu, Quyền Tổng giám đốc ABBANK, cho biết ABBANK đang từng bước triển khai “hệ sinh thái An Bình” giữa ngân hàng với các đối tác, khách hàng nhằm mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả và tối đa hóa lợi ích cho các bên, bằng việc triển khai nhiều sự kiện lớn trong định hướng xây dựng thương hiệu của ngân hàng, như: nâng cao năng lực quản trị với Dự án Basel; số hóa hoạt động ngân hàng; hướng hình ảnh của ngân hàng đến gần hơn với nhóm khách hàng gia đình…

LAN ANH