Tòa phúc thẩm: Y án Phạm Công Danh 30 năm tù giam

Lan Anh

14:43 24/01/2017

BizLIVE - Phiên tòa phúc thẩm sáng 24/01/2017 vụ án Phạm Công Danh tại ngân hàng Xây Dựng (VNCB – nay là CBank) gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng đã được đại diện Hội đồng xét xử Tòa án cấp cao tại TP.HCM tuyên án.

Tòa phúc thẩm: Y án Phạm Công Danh 30 năm tù giam
Nội dung chính:
- Bác kháng cáo của các bị cáo và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan
- Khởi tố bà Hứa Thị Phấn, nhóm Hội đồng tín dụng cũ của ngân hàng Đại Tín, Phạm Thị Trang
- Truy thu thuế thu nhập cá nhân đối với Trần Quý Thanh và Trần Ngọc Bích đối với các khoản tiền lãi liên quan đến số tiền hơn 16.000 tỷ đồng
- Thu hồi số tiền 5.190 tỷ đồng vì là vật chứng vụ án trong hành vi Cố ý làm trái của các bị cáo trong vụ án
Tuyên án:
Quyết định không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo: Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết, Phan Minh Tùng, Bạch Quốc Hào, Nguyễn Quốc Thịnh, Bùi Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Cường, Trần Thanh Tùng, Cao Phước Nhàn, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Hữu Duyên, Phan Tuấn Anh, Lê Khắc Thái, Lâm Kim Thu, Doãn Quốc Long, Huỳnh Nguyên Sang, Võ Ngọc Nguyễn Bình, Nguyễn Tiến Hùng, Hoàng Đình Thắng, Nguyễn Quốc Sơn, Bùi Thanh Nguyên, Đặng Đình Tuấn, Thái Minh Thanh.
Không chấp nhận kháng cáo của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: Trần Ngọc Bích và những người trong nhóm của bà Bích gồm: Lê Thị Kim Ngân, Trần Quý Thanh, Nguyễn Thành Trung, Trần Đình Thắng, Lê Thanh Trúc, Phan Đình Tuấn, Trần Hoài Phục, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Nguyễn Tấn Lộc, Ngô Bích Thùy Trang..; Bà Quách Kim Chi; Bà Hứa Thị Phấn, Hoàng Văn Toàn, Ngô Trí Đức, Lâm Hồng Trinh, Đỗ Hoàng Linh, Trần Sơn Nam, Hồ Trọng Thắng.
Chấp nhận tự nguyện rút đơn kháng cáo tại phiên tòa của Nguyễn Hoàng Chương.
Giữ nguyên toàn bộ bản án sơ thẩm số 352 ngày 09/9/2916 của tòa án Nhân dân TP.HCM.
Tuyên bố các bị cáo: Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết, Phan Minh Tùng, Bạch Quốc Hào phạm các tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các bị cáo: Nguyễn Quốc Thịnh, Bùi Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Cường, Trần Thanh Tùng, Cao Phước Nhàn, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Hữu Duyên, Phan Tuấn Anh, Lê Khắc Thái, Lâm Kim Thu, Doãn Quốc Long, Huỳnh Nguyên Sang, Võ Ngọc Nguyễn Bình, Nguyễn Tiến Hùng, Hoàng Đình Thắng, Nguyễn Quốc Sơn, Bùi Thanh Nguyên, Đặng Đình Tuấn, Thái Minh Thanh phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Xử phạt:
Áp dụng khoản 3, điều 165 và khoản 3, điều 179… Bộ Luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Công Danh 18 năm tù về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù giam, tính từ ngày 29/7/2014.
Áp dụng khoản 3, điều 165 và khoản 3, điều 179… Bộ Luật hình sự, xử phạt bị cáo Phan Thành Mai 11 năm tù về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là 22 năm tù giam, tính từ ngày 26/7/2014.
Áp dụng khoản 3, điều 165 và khoản 3, điều 179… Bộ Luật hình sự, xử phạt bị cáo Mai Hữu Khương 10 năm tù về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 10 năm tù về Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là 20 năm tù giam, tính từ ngày 29/7/2014.
Áp dụng khoản 3, điều 165 và khoản 3, điều 179… Bộ Luật hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Đình Quyết 9 năm tù về tội Cố ý làm trái và 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay. Tổng hợp hình phạt là 19 năm tù, tính từ 04/12/2014.
Áp dụng khoản 3, điều 165 và khoản 3, điều 179… Bộ Luật hình sự, xử phạt bị cáo Phan Minh Tùng 03 năm tù về tội Cố ý làm trái và 04 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay. Tổng hợp hình phạt là 07 năm tù, tính từ 04/12/2014.
Áp dụng khoản 3, điều 165 và khoản 3, điều 179… Bộ Luật hình sự, xử phạt bị cáo Bạch Quốc Hào bị phạt 03 năm tù về tội Cố ý làm trái và 04 năm tù về tội Vi phạm về quy định cho vay. Tổng hình phạt là 07 năm tù (được khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 10/6/2015 – 15/4/2016).
Áp dụng khoản 3, điều 179… Bộ Luật hình sự, xử phạt bị cáo Phan Tuấn Anh 06 năm tù.
Áp dụng khoản 3, điều 179… Bộ Luật hình sự, xử phạt bị cáo: Huỳnh Nguyên Sang, Võ Ngọc Nguyễn Bình, Nguyễn Tiến Hùng, Hoàng Đình Thắng, Đặng Đình Tuấn mỗi bị cáo 5 năm tù.
Áp dụng khoản 3, Điều 179… Bộ Luật hình sự, xử phạt các bị cáo: Cao Phước Nhàn, Nguyễn Minh Quân, Lê Khắc Thái, Lâm Kịm Thu, Doãn Quốc Long, Nguyễn Quốc Sơn, Thái Minh Thanh mỗi bị cáo 4 năm tù.
Áp dụng khoản 3, điều 179… Bộ Luật hình sự, xử phạt các bị cáo: Nguyễn Quốc Thịnh, Bùi Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Cường, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Duyên, Bùi Thanh Nguyên mỗi bị cáo 3 năm tù.
Bồi thường:
Áp dụng điều 42, Bộ Luật hình sự, điều 654, điều 605, 606, và 616 của Bộ Luật Dân sự buộc bị cáo Phạm Công Danh có trách nhiệm hoàn lại cho CBank số tiền 63 tỷ đồng, đây là số tiền Danh gây thiệt hại cho CBank trong hành vi lập khống đề án Corebanking.
Buộc bị cáo Phạm Công Danh và công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh bồi thường cho CBank 930 tỷ đồng, là số tiền Danh gây thiệt hại cho CBank trong lập khống thuê trụ sở và ủy thác đầu tư trái phép thông qua Quỹ Lộc Việt, rút tiền thông qua việc cho vay không hồ sơ và chuyển tiền không có ủy nhiệm chi.
Buộc bị cáo Phạm Công Danh và công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh trả lại số tiền còn lại của 2 khoản vay của công ty Thịnh Quốc và Đại Hoàng Phương và toàn bộ số tiền lãi.
Buộc bị cáo Phạm Công Danh và tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới hoàn lại cho CBank số nợ gốc của 2 khoản vay 257 tỷ đồng của công ty Thành Trí và toàn bộ tiền lãi.
Buộc bị cáo Phạm Công Danh và tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới hoàn lại số tiền đã cho công ty IDICO vay nợ gốc 220 tỷ đồng và toàn bộ tiền lãi cho Cbank.
Buộc bị cáo Phạm Công Danh và tập đoàn Thiên Thanh có trách nhiệm liên đới bồi hoàn cho CBank số nợ vay của các công ty: Cường Tín, Thanh Quang, Quang Đại, Nhất Nhất Vinh, Toàn Tâm, An Phát, Hương Việt, tổng cộng số tiền là 3.200 tỷ đồng và toàn bộ tiền lãi của các khoản vay này.
Áp dụng điều 41, Bộ Luật Hình sự, điều 76 Luật tố tụng hình sự buộc bà Hứa Thị Phấn phải nộp lại 851 tỷ đồng để trả cho CBank, vì là vật chứng trong hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng của các bị cáo trong vụ án. Về mối quan hệ pháp luật giữa bị cáo Phạm Công Danh và bà Hứa Thị Phấn và các đối tượng khác có liên quan đến số tiền này sẽ được giải quyết bằng vụ án khác khi các bên có yêu cầu.
Buộc bà Hứa Thị Phấn phải nộp lại 97 tỷ đồng là vật chứng trong hành vi Vi phạm quy định trong cho vay của các tổ chức tín dụng của các bị cáo và chuyển trả cho CBank.
Thu hồi số tiền 5.190 tỷ đồng được xác định là vật chứng trong hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng của các bị cáo trong vụ án, là số tiền mà Trần Ngọc Bích và các cá nhân khác gồm: Lê Thị Kim Ngân, Đỗ Ngọc Hà, Trần Uyên Phương, Trần Quý Thanh, Nguyễn Thành Trung, Trần Đình Thắng, Phan Hữu Tuấn… vay vào các ngày 21/6/2013 và 26/8/2013 của VNCB để trả lại cho VNCB.
Đối trừ nghĩa vụ của Bích và các cá nhân trên đối với số tiền 5.190 tỷ đồng trong ngày 21/6/2013 và 26/8/2013 của Trần Ngọc Bích và các cá nhân trên tại VNCB.
Do tiền bị thu hồi được nên các cá nhân trên và bà Trần Ngọc Bích được xem là liên đới với VNCB (nay là CBank) khoản vay 21/6/2013 và khoản vay ngày 26/7/2013 và 30/7/2013 là 5.190 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được xử lý ở phần vật chứng và tài sản kê biên 124 sổ tiết kiệm. Do tiền bị thu hồi nên Phạm Công Danh còn dư nợ Trần Quý Thanh và Trần Ngọc Bích số tiền 5.190 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Công Danh phải hoàn trả đầy đủ cho Trần Quý Thanh và Trần Ngọc Bích số tiền này. Do giới hạn của việc xét xử, nên sẽ tách ra vụ án dân sự khác khi các bên có yêu cầu.
Buộc ông Trần Quý Thanh phải nộp lại số tiền 362 tỷ đồng, là vật chứng trong hành vi Vi phạm quy định trong cho vay của các tổ chức tín dụng của các bị cáo để trả cho CBank. Về quan hệ pháp luật giữa bị cáo Phạm Công Danh với Trần Quý Thanh và Trần Ngọc Bích, công ty Nhà ở Quốc Thắng liên quan đến số tiền bị thu hồi này sẽ được giải quyết bằng vụ án khác khi các bên có yêu cầu.
Buộc bà Trần Ngọc Bích phải nộp lại hơn 72 tỷ đồng vì là vật chứng trong hành vi Vi phạm quy định trong cho vay của các tổ chức tín dụng của các bị cáo để trả cho CBank. Về quan hệ pháp luật giữa Nguyễn Tấn Lộc, Trần Ngọc Bích và Phạm Công Danh những người khác có liên quan đến số tiền này sẽ được giải quyết bằng vụ án khác khi các bên có yêu cầu.
Bà Quách Kim Chi và bị cáo Phạm Công Danh phải chịu trách nhiệm bằng tài sản cá nhân tương ứng với tỷ lệ góp vốn về cổ phần trong tập đoàn Thiên Thanh. Nếu tập đoàn Thiên Thanh không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong vụ án.
Đối với các tài sản kê biên, tạm giữ:
Tiếp tục duy trì kê biên tài sản đối với: 02 Quyền sử dụng đất tại Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM và Quyền sử dụng đất tại thửa đất tại Nguyễn Trọng Tuyển, quận Tân Bình, TP.HCM. Kê biên Nhà biệt thự tại Sông Ông Lớn, huyện Bình Chánh, TP.HCM, diện tích 345m2.
Tiếp tục duy trì kê biên tài sản giao cho công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch Thiên Thanh - Long Hải quản lý đối với Quyền sử dụng đất tại lô đất tại thị trấn Long Hải, huyện Long Hải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, diện tích hơn 53.800m2.
Đối với việc quan hệ vay mượn và thế chấp tài sản trên có liên quan đến bà Trần Ngọc Bích, công ty Thiên Thanh – Long Hải, đây là quan hệ không liên quan đến vụ án này, nếu các bên có tranh chấp sẽ được xem xét bằng vụ án khác khi có yêu cầu.
Giải tỏa kê biên:
Đối với giải tỏa kê biên 124 sổ tiết kiệm và giao cho CBank quản lý để giải quyết 5.190 tỷ đồng được xem là chưa tất toán với ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích và các cá nhân liên quan đến khoản vay ngày 21/6/2013, 26/7/2013 và 30/7/2013 theo đúng quy định pháp luật.
Đối với các tài sản tạm giữ trả lại cho bị cáo Phạm Công Danh nhưng tạm giữ phòng bồi thường thiệt hại của bị cáo Danh, gồm: 621.900 USD, 01 đồng hồ trắng, 01 nhẫn kim loại trắng…
Quyết định khởi tố vụ án Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hành vi của Phạm Thị Trang.
Quyết định khởi tố vụ án Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và về Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan đến hành vi của bà Hứa Thị Phấn và các đối tượng có liên quan.
Quyết định khởi tố vụ án về Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan đến hành vi của nhóm Hội đồng tín dụng ngân hàng Đại Tín gồm: Hoàng Văn Toàn và các đối tượng liên quan.
Kiến nghị Cơ quan điều tra, Bộ công an và Viện kiểm sát Nhân dân tối cao khi thực hiện khởi tố vụ án đã được HĐXX cấp sơ thẩm khởi tố vụ án để xem xét trách nhiệm hình sự liên quan đến hành vi của các đối tượng: Phạm Thị Trang, Hứa Thị Phấn cần xem xét trách nhiệm hình sự của Vũ Thị Như Thảo và Trần Trọng Nghĩa… gây thiệt hại 5.190 tỷ đồng cho VNCB. Đồng thời, xem xét với số tiền chênh lệch và bị cáo Phạm Công Danh đã trả 500 tỷ đồng cho Trần Quý Thanh, 119 tỷ đồng cho Trần Ngọc Bích và 135 tỷ đồng cho Hứa Thị Phấn và toàn bộ tiền lãi 81,1 tỷ đồng chuyển cho Trần Quý Thanh chưa được xem xét.
Ghi nhận quan điểm của đại diện Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao kiến nghị cần điều tra trong giai đoạn 2 cần làm rõ số tiền lãi phát sinh từ số tiền hơn 16.000 tỷ đồng và tiền lãi hơn 405 tỷ đồng Trần Ngọc Bích nhận từ Phạm Thị Trang để xem xét hình sự.

LAN ANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 958.36 ▼ -5.11 (-0.53%)

 
VN-Index 958.36 -5.11 -0.53%
HNX-Index 108.1 0.19 0.17%
UPCOM 52.47 -0.24 -0.45%
DJIA 25,283.0 -12.87 -0.05%
Nasdaq 7,157.39 20.83 0.29%
Nikkei 225 23,849.99 135.46 0.57%
FTSE 100 7,724.08 27.57 0.36%