BizLIVE - Chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp ngày càng được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn. Đồng thời, vốn ngân hàng cũng góp phần xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ bà con khi gặp khó khăn do thiên tai…
Tiếp tục đưa vốn tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Ảnh minh họa.
Ðể hỗ trợ các đối tượng sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là những hộ nông dân không có tài sản bảo đảm được vay vốn tín dụng, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NÐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
Nghị định số 116/2018/NĐ-CP được coi là bước đột phá đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với nhiều chính sách quan trọng, tập trung đẩy mạnh đầu tư tín dụng khuyến khích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp nhằm góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ.
Về đối tượng vay vốn, để phù hợp với quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, Nghị định 116 sửa đổi Khoản 2 Điều 2 và bổ sung Khoản 3 vào Điều 2 Nghị định 55/2015/NĐ-CP theo hướng: Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng là cá nhân và pháp nhân; hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ vay vốn thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn.
Mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm cũng được nâng lên so với nghị định cũ. Theo đó, Nghị định 116 quy định nâng mức cho vay tối đa không có tài sản đảm bảo của cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có sản xuất kinh doanh (SXKD) trong lĩnh vực nông nghiệp từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng; cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng để phù hợp với nhu cầu vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp thực tế hiện nay.
Bên cạnh đó, tại Nghị định 116 cũng mở rộng đối tượng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (CNC) được hưởng chính sách, cụ thể: Bổ sung cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác có dự án, phương án SXKD trong khu nông nghiệp ứng dụng CNC, vùng nông nghiệp ứng dụng CNC; bổ sung doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC nhưng có dự án, phương án SXKD ứng dụng CNC trong nông nghiệp không thuộc khu nông nghiệp ứng dụng CNC, vùng nông nghiệp ứng dụng CNC được tổ chức tín dụng xem xét cho vay tối đa 70% nhu cầu vốn thực hiện dự án (Nghị định số 55 chỉ quy định doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu, vùng nông nghiệp ứng dụng CNC được hưởng chính sách này);
Ngoài ra, Nghị định 116 cũng quy định về việc tổ chức tín dụng được nhận tài sản hình thành từ vốn vay của dự án, phương án SXKD ứng dụng CNC trong nông nghiệp làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng; qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn về tài sản bảo đảm cho khách hàng, đặc biệt là các tài sản có giá trị lớn trên đất nông nghiệp (như nhà kính, nhà lưới, nhà màng…);
Nghị định 116 còn quy định về quản lý dòng tiền cho vay liên kết trong sản xuất nông nghiệp, góp phần hạn chế rủi ro tín dụng và tạo cơ sở pháp lý khuyến khích TCTD đẩy mạnh cho vay; đồng thời quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục xử lý khoanh nợ và thẩm quyền thực hiện khoanh nợ đối với khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng; tạo cơ sở để các đơn vị liên quan thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. Hơn nữa, Nghị định này quy định về việc TCTD xem xét thỏa thuận với khách hàng về thời gian ân hạn gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện trồng mới các loại cây lâu năm.
Trước đó, NHNN được giao nhiệm vụ là đầu mối triển khai Nghị quyết 14 NQ-CP của Chính phủ đối với các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gia tăng, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và mô hình liên kết chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu (Nghị quyết 14). Đây được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn ngành và yêu cầu các ngân hàng thương mại tích cực triển khai thực hiện.
Việc triển khai chương trình cho vay thí điểm theo Nghị quyết 14 đã bước đầu giúp hình thành các mô hình mẫu trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ cao tại các địa phương, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Ngành Ngân hàng cũng triển khai tích cực chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ. 
Với việc ban hành Nghị định 116/2018/NÐ-CP nói trên, cùng với các chính sách ưu đãi khác, chủ trương đẩy mạnh tín dụng trong nông nghiệp đang được áp dụng hiệu quả, hy vọng thời gian tới, nông dân sẽ dễ tiếp cận hơn với các khoản vốn vay ưu đãi. Qua đó, góp phần ngăn chặn những hoạt động tín dụng bất hợp pháp đang gây nhiều hệ lụy xấu trong đời sống người dân nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững.
Không chỉ hỗ trợ về vốn cho bà con nông dân sản xuất nông nghiệp thủy sản, thời gian qua, mỗi khi đồng bào trên cả nước gặp khó khăn do thiên tai (như rét đậm rét hại năm 2016, thủy sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung, mưa bão…), ngành Ngân hàng luôn có những hành động kịp thời, thiết thực nhằm hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra...
Tháng 6/2018 vừa qua, để chia sẻ thiệt hại của đồng bào Tây Bắc trong trận mưa lũ lịch sử, Thống đốc NHNN đã có công văn yêu cầu các TCTD và NHNN chi nhánh các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ đồng bào trên địa bàn, trong đó có  yêu cầu các TCTD, các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau mưa lũ; thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay. Với tinh thần trách nhiệm xã hội cao, các ngân hàng đã tích cực tham gia hỗ trợ kịp thời các gia 

LINH PHƯƠNG