BizLIVE - "Trong những năm qua chúng ta không mất ngoại tệ để nhập vàng, người dân cũng không đổ nguồn lực mua vàng như trước nữa, chuyển hóa nguồn lực vào nền kinh tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo Chính phủ các giải pháp cụ thể huy động các nguồn lực nhưng làm sao bảo đảm ổn định”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nói.
Thống đốc: Người dân không đổ nguồn lực mua vàng như trước nữa
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc sáng 18/7.
Sáng 18/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đoàn kiểm tra Ngân hàng Nhà nước về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao và các giải pháp góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017.
Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, từ khi Chính phủ mới thành lập tới nay, đặc biệt là 6 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.
Từ đầu năm 2016 tới nay, Chính phủ, Thủ tướng đã giao Ngân hàng Nhà nước 477 nhiệm vụ, đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành 397 nhiệm vụ (359 nhiệm vụ trong hạn và 38 nhiệm vụ quá hạn).
Còn 80 nhiệm vụ chưa hoàn thành, gồm 75 nhiệm vụ trong hạn và 5 nhiệm vụ quá hạn. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã đề nghị Thống đốc phải giải trình để báo cáo tại phiên họp Chính phủ tới đây.
Ngoài vấn đề trên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết thông qua Tổ công tác Thủ tướng Chính phủ 6 vấn đề Ngân hàng Nhà nước cần giải trình và đưa ra các giải pháp thực hiện, trong đó có vấn đề huy động USD.
 Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết “Thủ tướng nhắc đi nhắc lại 3 lần” là Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu giải pháp huy động nguồn lực rất lớn trong dân. “Làm sao huy động được nguồn lực USD đang nằm trong dân; thay vì gửi với lãi suất 0% thì làm sao huy động nguồn lực này, hòa vào các nguồn lực khác cho đầu tư.
Ngân hàng Nhà nước có chủ trương quyết liệt là chống đô la hóa, nhưng trong điều kiện có thể kiểm soát thì làm sao huy động được nguồn lực này. Chúng ta vẫn phải mua trái phiếu quốc tế với lãi suất trên 4%, vậy huy động trong dân thế nào”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, đây đều là những vấn đề rất quan trọng và trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo quyết liệt để triển khai.
Theo Thống đốc, các giải pháp điều hành vĩ mô tổng thể những năm qua là rất trúng, nhờ đó nguồn lực ngoại tệ đã chuyển hóa thành VND. Chẳng hạn năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào gần 10 tỷ USD để tăng dự trữ ngoại hối, một phần lớn là từ ngoại tệ nắm giữ trong dân, qua đó chuyển thành đồng Việt Nam và được người dân đưa trực tiếp một phần vào sản xuất kinh doanh, phần khác gửi vào các ngân hàng thương mại.
“Chúng tôi cho rằng đây là giải pháp huy động nguồn lực tốt nhất trong điều kiện của chúng ta mà vẫn giữ được ổn định vĩ mô, không để những biến động ngoài tầm kiểm soát.
Ngay cả với vàng, trong những năm qua chúng ta không mất ngoại tệ để nhập vàng, người dân cũng không đổ nguồn lực mua vàng như trước nữa, chuyển hóa nguồn lực vào nền kinh tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo Chính phủ các giải pháp cụ thể huy động các nguồn lực nhưng làm sao bảo đảm ổn định”, Thống đốc khẳng định.
Tín dụng có thể tăng 18-20%
Thống đốc cũng cho biết, vừa qua sau khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định thì nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất 0,5% cho vay ngắn hạn với lĩnh vực ưu tiên. Nhiều ngân hàng đã áp dụng chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp với lãi suất 5-6,5%; sẽ tiếp tục giảm lãi suất cho vay một số chương trình trung dài hạn với lĩnh vực ưu tiên xuống 8% và lãi suất cho vay ngắn hạn với khách hàng tốt từ 4-5%.
Đến ngày 30/6, tín dụng với nền kinh tế đã tăng 9,06%, cao hơn cùng kỳ 2015, 2016. Thống đốc khẳng định cơ cấu tín dụng chuyển dịch rất tốt, tập trung vào sản xuất kinh doanh, trong đó tín dụng cho một số ngành trọng điểm tăng cao hơn so với mức tăng chung như nông nghiệp nông thôn tăng 9,9%, công nghiệp tăng 10,34%. Những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát rất chặt thông qua giám sát, cảnh báo từ xa và kiểm tra tại chỗ.
“Tín dụng có thể tăng như chỉ đạo của Chính phủ là từ 18-20%, nhưng phải kiểm soát được ổn định vĩ mô, bảo đảm chất lượng tăng trưởng tín dụng, đưa tín dụng vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên. Ngân hàng Nhà nước sẽ linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến vĩ mô”, Thống đốc cho biết.  
Riêng với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đến nay các ngân hàng đã cam kết cho vay 120 nghìn tỷ, giải ngân gần 33 nghìn tỷ. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm rất vướng liên quan tới thế chấp tài sản trên đất.
Về sở hữu chéo, trong dự thảo đề án cơ cấu lại tổ chức tín dụng, NHNN đã báo cáo rất rõ hiện trạng. Trong đó có trường hợp như Vietcombank hiện còn sở hữu cổ phần ở một số ngân hàng là để tạo thuận lợi cho tái cơ cấu các ngân hàng này, tuy nhiên vẫn phải thoái vốn theo quy định.
“Chúng tôi đã yêu cầu các ngân hàng khẩn trương thực hiện, chủ trương đã rất quyết liệt và rõ ràng, nhưng việc này phụ thuộc nhiều vào điều kiện khách quan như tìm đối tác, giá thị trường…”, Thống đốc khẳng định.

N.MẠNH