BizLIVE - "Việc thiếu các quy định cụ thể đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của những người tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém. Có tình trạng vừa qua rất nhiều cán bộ từ chối, đã được cử sang rồi thì tìm cách thay đổi và xin thôi nhiệm vụ", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nói.
Thống đốc Lê Minh Hưng: Nhiều cán bộ từ chối tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu kém
Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng giải trình trước Quốc hội về một số nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.
Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng đã cho biết như vậy khi giải trình trước Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 26/10.
Thống đốc cho biết, theo đề xuất của Chính phủ, việc miễn trừ trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém được thực hiện với các điều kiện rất chặt chẽ.
Cụ thể về việc miễn trừ trách nhiệm chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện, thứ nhất là người được giao phải thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn một cách trung thực; Thứ hai, theo đúng quy định của pháp luật; Thứ ba là đúng các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
"Có ý kiến cho rằng trường hợp đã thực hiện đúng quy định pháp luật thì đương nhiên không bị truy cứu trách nhiệm. Tuy nhiên, thực tiễn khi tổ chức thực hiện việc cơ cấu lại và xử lý các ngân hàng yếu kém thời gian vừa qua thì việc thiếu các quy định cụ thể đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của những người tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém và đa số cán bộ tham gia việc cơ cấu lại là nhân viên của các ngân hàng thương mại, họ không phải là cán bộ công chức của nhà nước", ông Hưng nói.
Do vậy, có tình trạng vừa qua rất nhiều cán bộ từ chối, đã được cử sang rồi thì tìm cách thay đổi và xin thôi nhiệm vụ. Đó là những bất cập rất lớn trong việc có thể trưng tập được những cán bộ có đạo đức, có năng lực và kinh nghiệm để tham gia cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, ông Hưng cho biết.
Cũng theo người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh hiện tại nếu chờ quy định sửa đổi, bổ sung tại Bộ luật Hình sự hay Luật Cán bộ công chức thì không đảm bảo tính kịp thời, toàn diện của việc tạo lập khuôn khổ pháp lý để xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém. Do vậy, Chính phủ rất mong Quốc hội xem xét, cân nhắc để bổ sung nội dung này vào dự thảo luật.
Chính phủ sẽ phê duyệt phá sản ngân hàng
Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, đối với phương án phá sản thì thẩm quyền quyết định chủ trương và phê duyệt phương án phá sản thuộc thẩm quyền của Chính phủ.
"Chủ trương phá sản chỉ xem xét theo nguyên tắc là biện pháp cuối cùng, khi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không có khả năng thực hiện hoặc thực hiện không thành công các phương án khác, như phục hồi, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc chuyển giao bắt buộc", ông Hưng nói.
Theo ông Hưng, khi xây dựng phương án phá sản thì quan điểm chỉ đạo chung của Chính phủ là phải đánh giá tác động kỹ lưỡng của việc phá sản đối với sự an toàn của toàn hệ thống. Rủi ro tiềm ẩn đối với toàn bộ nền kinh tế cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.
"Dự thảo luật đã bổ sung các quy định để cho phép Chính phủ được áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, trật tự và an toàn xã hội khi xử lý các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất", ông Hưng cho hay.
Chỉnh sửa nhiều nội dung
Theo Thống đốc Lê Minh Hưng, thời gian qua cơ quan soạn thảo đã phối hợp với cơ quan thẩm tra tiếp thu, chỉnh sửa nhiều nội dung quan trọng của dự thảo luật.
Thứ nhất, đã bổ sung biện pháp can thiệp sớm các tổ chức tín dụng có dấu hiệu suy yếu tại Điều 130a của dự thảo luật mà hôm nay đã có rất nhiều các vị đại biểu đã có ý kiến. 
Thứ hai, đã sửa đổi, bổ sung về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại một tổ chức tín dụng tại khoản 2 Điều 55 theo hướng bổ sung một số trường hợp được phép sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ tại một tổ chức tín dụng trong một số trường hợp đặc biệt. 
Thứ ba, đã bổ sung một số quy định để tăng cường hiệu quả về ngăn ngừa về sở hữu chéo, đầu tư chéo, như sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 55 theo hướng quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của một cổ đông lớn của tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó tại tổ chức tín dụng khác để tránh việc lạm dụng hoặc chi phối hoạt động cấp tín dụng tại nhiều tổ chức tín dụng để phục vụ cho lợi ích có liên quan của các cổ đông lớn.
Thứ tư, đã bổ sung quy định theo hướng Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Giám đốc của các tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác để hạn chế việc lạm dụng quyền cổ đông cũng như đồng thời là người quản trị điều hành tại tổ chức tín dụng và doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư cấp tín dụng không trên cơ sở thị trường và tạo ra rủi ro lớn cho hoạt động của tổ chức tín dụng.
"Đây là những nội dung bổ sung rất quan trọng để ngăn ngừa việc thao túng, đảm bảo minh bạch, an toàn trong hoạt động ngân hàng. Chúng tôi cũng đã sửa đổi, điều chỉnh kết cấu các phương án cơ cấu lại và quy trình thực hiện các phương án cơ cấu lại cho thống nhất và rõ ràng, cụ thể; sửa đổi, hoàn thiện các quy định chuyển tiếp để bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật này có hiệu lực", Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết.

N.MẠNH