BizLIVE - Con số trên được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đưa ra tại phiên chất vấn chiều nay (16/11).
Thống đốc Lê Minh Hưng: Dự trữ ngoại hối đạt 46 tỷ USD
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng.
Chiều 16/11, Quốc hội bắt đầu bước vào chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng về việc điều hành chính sách tiền tệ đảm bảo hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng tín dụng hợp lý.
Ngoài ra, hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã được xử lý và giải pháp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng sẽ được chất vấn.
48 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Trước khi trả lời chất vấn, ông Lê Minh Hưng có 3 phút báo cáo trước Quốc hội.
Nói lời mở đầu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết ngành ngân hàng đã đạt được kết quả tích cực. Mặt bằng lãi suất đảm bảo, tín dụng tăng an toàn, dự trữ ngoại hối tăng cao nhất.
Cụ thể, từ đầu phiên họp khai mạc của Quốc hội đến thời điểm này đã tăng thêm 1 tỷ USD, nâng dự trữ ngoại hối lên 46 tỷ đồng. Tính riêng các tháng đầu năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã mua 7 tỷ USD. Theo Thống đốc, đây là con số tích cực, đáng mừng.
Thống đốc cũng cho biết, nợ xấu cũng được kiểm soát dưới 3%. Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiên người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn, góp phần vào tăng trưởng GDP, cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam, đồng thời nâng triển vọng, uy tín hệ thống ngân hàng Việt Nam trên trường quốc tế.
Bước vào phiên chất vấn, đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang) đề cập tới gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho vay nông nghiệp lĩnh vực công nghệ cao nhưng thực tế ít doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay. Đại biểu đề nghị Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết giải pháp của ngành ngân hàng tới đây ra sao để thúc đẩy vấn đề này.
Trả lời đại biểu, Thống đốc Lê Minh Hưng cho cho biết việc triển khai tín dụng cho lĩnh vực này mới được khoảng 6 tháng, đến nay đã cho vay 36.000 tỷ đồng. 
"Chúng tôi cho rằng quá trình triển khai thời gian ngắn mà quy mô tín dụng như vậy thì cũng đã khá cao. Trong số tổng dư nợ đó thì có khoảng 6.400 khách hàng, gồm 6.000 khách hàng cá nhân và khoảng 400 khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng khó tiếp cận vốn như đại biểu nêu", Thống đốc nói.
Phân tích về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ông Lê Minh Hưng nói do số lượng được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao vẫn còn hạn chế.
Thứ hai là yếu tố thị trường, đầu ra cho sản phẩm, đây là yếu tố quyết định để ngân hàng quyết định mức cho vay.
"Chúng tôi khẳng định đây là lĩnh vực Chính phủ rất quyết liệt, tới đây chúng tôi cùng với Bộ Nông nghiệp để xác định rõ, quy hoạch các vùng nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, để các ngân hàng làm căn cứ cho vay vốn", Thống đốc khẳng định.

N.MẠNH