BizLIVE - 9 tháng đầu năm 2018, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 7.774 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ 2017.
Techcombank lợi nhuận tăng 60% nhờ trích lập thấp và thu từ đầu tư dài hạn tăng mạnh trong 9 tháng
Theo báo cáo tài chính quý III/2018 của ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank – mã TCB), tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 311.795 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cuối năm 2017.
Cho vay khách hàng đạt 166.938 tỷ đồng, tăng 3,8%. Tiền gửi khách hàng đạt 193.583 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cuối năm 2017.
Quý III, Techcombank có nhiều hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh, như lãi thuần tăng 51% và đạt 3.116 tỷ đồng. Lãi từ dịch vụ tăng 45% lên 932 tỷ đồng. Lãi từ chứng khoán kinh doanh tăng 23% lên 116 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng 52% lên 460 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Techcombank lỗ 39 tỷ đồng từ chứng khoán đầu tư, sụt giảm mạnh khi cùng kỳ 2017 lãi 300 tỷ đồng và lãi từ ngoại hối giảm 42% còn 48 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động tăng nhẹ 8% lên 1.314 tỷ đồng, trong khi ngân hàng chỉ dành 22% lợi nhuận kiếm được trích lập dự phòng rủi ro khiến lợi nhuận trước thuế tăng 22% và đạt 2.577 tỷ đồng. Lãi ròng trong quý đạt 2.059 tỷ đồng, tăng 20%.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Techcombank có tới 894 tỷ đồng thu được từ thanh lý khoản đầu tư dài hạn, gấp 2,5 lần cùng kỳ 2017, cộng với chi phí dành cho trích lập chỉ chiếm 19% (1.786 tỷ đồng) so với mức 34% cùng kỳ 2017 (2.535 tỷ đồng) đã giúp cho lợi nhuận trước thuế tăng 60% và đạt 7.774 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 6.209 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ 2017.
Tỷ lệ nợ xấu chiếm 2,1%, tăng so với mức 1,61% cuối năm 2017. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm 59% tổng nợ xấu.

LAN ANH