BizLIVE - Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 353 tỷ đồng, giảm 19% so với 436 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước.
Tăng mạnh trích lập dự phòng khiến lợi nhuận Bac A Bank giảm 19% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Bac A Bank (mã BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 175 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước. 
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 353 tỷ đồng, giảm 19% so với con số 436 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước và hoàn thành 50,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020.
Đóng góp chính vào lợi nhuận 6 tháng đầu năm của BacABank vẫn là hoạt động tín dụng với khoản lãi 952 tỷ đồng, nhích nhẹ 1% so với cùng kỳ. 
Mảng mua bán chứng khoán đầu tư cũng có sự khởi sắc khi ghi nhận lợi nhuận hơn 22 tỷ đồng, so với mức lỗ 1 tỷ đồng cùng kỳ.
Dù vậy, lợi nhuận từ mảng dịch vụ kỳ này lại giảm 33,3%, xuống còn 36 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối báo lỗ 14 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi 7 tỷ đồng.
Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng vì vậy giảm nhẹ xuống còn 1.017 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động trong kỳ của ngân hàng ở mức 502 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,2%. Trong khi đó, chi phí dự phòng cũng tăng mạnh tới 45,6%, lên 166 tỷ đồng. Điều này khiến ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm giảm khá mạnh với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Bac A Bank đạt 110,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,82% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 74 nghìn tỷ đồng, tăng 1,48%. 
Cũng như nhiều nhà băng khác, trong bối cảnh tín dụng tăng yếu, Bac A Bank đẩy mạnh đầu tư vào trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành trong 6 tháng đầu năm. 
Tại mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán, chứng khoán nợ do các TCTD phát hành tăng 754 tỷ đồng, tương đương tăng 11,8%, lên 7.124 tỷ đồng.
Tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 6 đạt mức gần 84,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,65% so với đầu năm.
Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 6, ngân hàng đang có tổng cộng 594 tỷ đồng nợ xấu, tăng 18,6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu được kéo lên 0,8%/tổng cho vay, so với mức 0,69% hồi đầu năm.
Năm 2020, Bac A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, giảm 25% so với thực hiện năm 2019. Kế hoạch huy động vốn khách hàng đạt 89.830 tỷ đồng, tăng 9% và dư nợ cho vay khách hàng đạt 80.220 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Trích lập 340 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng.
Ngoài các chỉ tiêu trên, Bac A Bank hướng đến mục tiêu tổng tài sản đạt 115.530 tỷ đồng, tăng 7%; và vốn điều lệ là 7.085 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2019.

TRẦN THÚY