BizLIVE - Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, việc tăng vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng đối với SCB...
SCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 20 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Theo đó, NHNN chấp thuận việc SCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 5.000 tỷ đồng từ mức vốn điều lệ 15.231 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của SCB thông qua, nhằm tăng cường năng lực tài chính theo Đề án cơ cấu lại gắn xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2030 của SCB.
Theo đó, sau khi tăng vốn, vốn điều lệ của SCB sẽ đạt hơn 20.230 tỷ đồng. 
Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, SCB sẽ tăng vốn điều lệ thêm tổng cộng 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020 - 2023. Trong đó, từ năm 2020 - 2021 sẽ tăng 5.000 tỷ đồng thông qua việc chào bán 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, việc tăng vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng đối với SCB, giúp nâng cao năng lực tài chính, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, cũng như tạo tiền đề để SCB bứt phá và phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, thu hút thêm các cổ đông chiến lược.
Trong số 5.000 tỷ đồng vốn tăng thêm, ngân hàng sẽ dùng 4.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, dành 500 tỷ đồng để đầu tư vào tài sản cố định và hiện đại hóa công nghệ thông tin và 500 tỷ đồng đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở hoạt động và hệ thống nhận diện thương hiệu SCB.

LINH LINH