BizLIVE - Năm 2018, SCB tiếp tục gây ấn tượng với tốc độ tăng trưởng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lên tới 92%, góp phần gia tăng lợi nhuận ngân hàng.
SCB đạt lợi nhuận 196 tỷ đồng, tăng 45% năm 2018
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), tính đến 31/12/2018, dư nợ tín dụng đạt 301.892 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% so với năm 2017.
Quy mô huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế của SCB đạt mức gần nửa triệu tỷ đồng khi tăng 18,4% so với cuối năm 2017 và đạt 419.046 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu của SCB luôn được duy trì ở mức rất thấp so với quy định, ở mức 0,42% vào cuối năm 2018.
Về quy mô tổng tài sản, SCB đang nằm trong nhóm 05 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản đạt hơn 508.165 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh năm 2018 ghi nhận lợi nhuận trước thuế của SCB đạt 196 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước. Trong đó, hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh với lãi thuần tăng 92% so với năm 2017, đạt 886 tỷ đồng.
Theo SCB, lợi nhuận năm 2018 khiêm tốn so với quy mô của ngân hàng là do trong năm 2018 SCB đã trích lập 2.162 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

LAN ANH