BizLIVE - Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đã được điều chỉnh tăng tới 89,1 tỷ đồng so với con số ngân hàng công bố trước đó.
Sau kiểm toán, lợi nhuận của Eximbank tăng hơn 17% do đâu?
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB) vừa công bố BCTC hợp nhất bán niên năm 2019 sau soát xét. 
Theo đó, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đã được điều chỉnh tăng tới 89,1 tỷ đồng so với con số ngân hàng công bố trước đó.
Nguyên nhân là do kiểm toán đã thực hiện điều chỉnh khoản mục lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, từ 43,4 tỷ đồng trong báo cáo tự lập tăng lên 154,8 tỷ đồng sau soát xét.
Cụ thể, kiểm toán đã điều chỉnh giảm 111,4 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá đối với các giao dịch kỳ hạn đang được Eximbank phản ánh trên khoản mục chênh lệch tỷ giá thuộc vốn chủ sở hữu, đồng thời, điều chỉnh tăng thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối.
Cơ sở của việc điều chỉnh là để đảm bảo nguyên tắc số liệu có thể so sánh được giữa các kỳ khi trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ.
Theo đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Eximbank đã được điều chỉnh tăng 111,4 tỷ đồng, tương đương tăng 17,1% so với con số tự lập, lên 762,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng lên 610,5 tỷ đồng, tăng 17,1%.
Cũng trong báo cáo, kiểm toán viên có lưu ý tới việc ngân hàng phân loại nợ và trích lập dự phòng đối với các khoản cho vay 7 khách hàng với số tiền 746 tỷ đồng được đảm bảo bằng tài sản là cổ phiếu của một ngân hàng khác khác và dự phòng tương ứng là 21,263 tỷ đồng được cơ cấu lại và giữ nguyên nhóm nợ.
Được biết, số cổ phiếu được cầm cố làm tài sản đảm bảo là cổ phiếu STB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank.
Năm 2016, Eximbank đã khởi kiện 7 khách hàng này để thu hồi nợ. Tới ngày lập báo cáo trên, 3 trong số 7 khách hàng với dư nợ gốc 312 tỷ đồng đã có các bản án sơ thẩm và phải hoàn trả lại cho Eximbank tiền gốc và lãi phát sinh là 437,94 tỷ đồng khi bản án có hiệu lực.
Trong trường hợp khách hàng không thể thanh toán khi đến hạn thì Eximbank được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mãi tài sản đảm bảo để thu hồi nợ. 
Các khách hàng này đã kháng cáo về phần tính lãi tương ứng với các khoản vay của họ. 
Đối với 4 khách hàng còn lại với dư nợ gốc là 434 tỷ đồng, Eximbank đang chờ Tòa án giải quyết.
Theo kiểm toán, tại ngày 30/6/2019, nếu Eximbank thực hiện việc trích lập dự phóng đối với các khoản cho vay trên theo Thông tư 02 và 09 thì chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cho kỳ 6 tháng sẽ tăng lên 129,62 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sẽ giảm đi 103,69 tỷ đồng.

TRẦN THÚY