BizLIVE - Với kết quả đạt được, Sacombank đã hoàn thành vượt 29,8% kế hoạch lợi nhuận năm. 
Sacombank báo lợi nhuận 3.339 tỷ đồng, tăng trưởng 3,8%
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2020. 
Theo đó, tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 492,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,61% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng 14,65%, lên mức 334,8 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 12.
Tiền gửi khách hàng tăng 6,77% so với đầu năm, lên gần 428 nghìn tỷ đồng.
Các mảng kinh doanh chính trong năm của ngân hàng có sự tăng trưởng khá tốt, trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 25,6% so với cùng kỳ, đạt 11.526 tỷ đồng. 
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 12,7%, lên 3.744 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh ngoại hối báo lãi tăng 33%, đạt 810 tỷ đồng; hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi 94 tỷ đồng, tăng trưởng 28,8%.
Riêng lãi thuần từ hoạt động khác của ngân hàng trong kỳ có lợi nhuận sụt giảm khá mạnh, tới gần 21%, xuống còn 1.124 tỷ đồng trong khi thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần bất ngờ lỗ 27 tỷ đồng trong khi năm trước vẫn lãi 29 tỷ đồng.
Tổng thu nhập hoạt động trong kỳ của ngân hàng đạt 17.269 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.
Chi phí hoạt động tăng 18,9%, ở mức 11.015 tỷ đồng, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng tới 35,5% so với cùng kỳ năm trước, lên 2.916 tỷ đồng.
The đó, kết thúc năm 2020, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.339 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ 3,8% so với kết quả đạt được năm 2019.
Về chất lượng tín dụng, tính đến cuối tháng 12/2020, tổng nợ xấu nội bảng của Sacombank ở mức 5.779 tỷ đồng, tăng nhẹ 47 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó, tăng trưởng cho vay tăng mạnh tới 14,65% khiến tỷ lệ nợ xấu/cho vay khách hàng của Sacombank giảm xuống 1,7%, so với mức 1,94% hồi đầu năm.
Năm 2020, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.573 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2019; tổng tài sản dự kiến đạt 498,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 10%; tổng huy động đạt 457,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10%; tổng dư nợ tín dụng 329,4 nghìn đồng, tăng trưởng 11% và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Như vậy, với kết quả đạt được, Sacombank đã hoàn thành vượt 29,8% kế hoạch lợi nhuận năm. 

TRẦN THÚY