BizLIVE - Hiện Sacombank có 10.083 tỷ đồng nợ xấu, giảm 560 tỷ đồng, tương đương 5,3% so với đầu năm.
Sacombank báo lãi 309 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu xuống còn 4,89%
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (mã STB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2017. Theo đó, tính đến ngày 31/3, cho vay khách hàng đạt mức 206,39 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 3,8% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng tăng 4%, lên 303 nghìn tỷ đồng. Tổng tài sản của ngân hàng đến cuối tháng 3 đạt 344,4 nghìn tỷ đồng tăng nhẹ 3,3% so với đầu năm.
Thu nhập thuần từ lãi kỳ này của ngân hàng chỉ đạt 1.051 tỷ đồng, giảm 15% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, các mảng kinh doanh khác của ngân hàng lại đạt kết quả khá khả quan khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 22,4%, đạt 383 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 147 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh cũng được cải thiện khi lãi hơn 6 tỷ đồng, so với mức lỗ 1,6 tỷ đồng trong quý I/2016.
Chi phí hoạt động kỳ này được tiết giảm khi giảm 5,9%, xuống 1.378 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng đạt 308,4 tỷ đồng, tăng 24% so với quý I/2016.
Trong khi đó, kỳ này, Sacombank còn được hoàn nhập chi phí dự phòng rủi ro 970 triệu đồng, theo đó, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế tăng vọt 55,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 309 tỷ đồng.
Hiện Sacombank có 10.083 tỷ đồng nợ xấu, giảm 560 tỷ đồng, tương đương 5,3% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn cũng giảm 469 tỷ đồng, còn 6.602 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tính đến cuối quý ở mức 4,89%, so với mức 5,35% hồi đầu năm.

TRẦN THÚY