BizLIVE - Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 23,5% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2019 (7.279 tỷ đồng).
Quý I/2019, lợi nhuận ACB tăng 14,5%
Tín dụng vẫn là mảng đóng góp lớn nhất vào thu nhập của ACB, chiếm 82% tổng thu nhập hoạt động.
Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB (mã ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2019.
Theo đó, tín dụng vẫn là mảng đóng góp lớn nhất vào thu nhập của nhà băng với khoản lãi gần 2.857 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ và chiếm 82% tổng thu nhập hoạt động.
Lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ tăng 5,2%, đạt 371 tỷ đồng trong khi lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng nhẹ 2,8%, đạt 81 tỷ đồng. Lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh tăng mạnh từ 5 tỷ đồng lên 26 tỷ đồng, tương đương mức tăng 383%.
Dù vậy, một số mảng khác của ngân hàng ghi nhận lợi nhuận giảm trong kỳ bao gồm mảng mua bán chứng khoán đầu tư (giảm 86,6%), hoạt động khác (giảm 61,9%), thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần (giảm 38,9%).
Chi phí hoạt động trong kỳ tăng nhẹ 7,1%, lên 1.799 tỷ đồng. Trong khi đó, kỳ này ngân hàng được hoàn nhập dự phòng gần 16 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước, ACB phải trích lập 134 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc quý I/2019, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.707 tỷ đồng, tăng 14,5% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. 
Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 23,5% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2019 (7.279 tỷ đồng)
Tại thời điểm cuối tháng 3/2019, tổng tài sản của ACB đạt mức gần 335,8  nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với cuối năm trước. 
Cho vay khách hàng tăng trưởng 3%, đạt gần 237,4 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 1,9% ở mức 275 nghìn tỷ đồng.
Về chất lượng tín dụng, nợ xấu của ngân hàng có xu hướng giảm trong quý đầu tiên của năm.
Tại thời điểm 31/3, ACB đang có 1.623 nghìn tỷ đồng nợ xấu, giảm 3,1% so với đầu năm. Trong đó, nợ xấu giảm chủ yếu ở nhóm 3 và nhóm 4, với mức giảm lần lượt 23,2% và 39,8% so với đầu năm.
Riêng nợ có khả năng mất vốn ở mức 1.287 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm và chiếm 79,3% tổng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tính đến cuối tháng 3 ở mức 0,69%/tổng cho vay, từ mức 0,73% hồi đầu năm.

TRẦN THÚY