BizLIVE - Kể từ ngày 10/10/2015, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB- mã NVB) chính thức bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Đa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng theo quyết định 2824B/2015/QĐ-HĐQT.
Phó tổng giám đốc Maritime Bank sang Ngân hàng Quốc dân
Ảnh minh họa.
Theo quyết định số 2824/2015/QĐ-HĐQT của ngân hàng TMCP Quốc dân, ông Nguyễn Chí Trung thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc ngân hàng này và được điều động sang làm thành viên Ban tái cấu trúc, Trợ lý cao cấp trưởng ban Tái cấu trúc từ ngày 10/10.
Ông Trung (sinh năm 1962) tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Universite Paris Dauphine, làm việc tại NCB từ tháng 2/2013 và giữ chức Giám đốc Khối Quản trị rủi ro, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Sở giao dịch đến nay.
Đồng thời, NCB bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Đa thay thế vị trí ông Trung làm Phó tổng giám đốc khu vực miền Nam của ngân hàng.
Ông Tạ Ngọc Đa sinh năm 1972, tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tín dụng – Đại học Kinh tế TP.HCM.
Hồi đầu tháng 5/2015, sau khi ông Atul Malik từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vì lý do gia đình và chuyển sang vị trí cố vấn cao cấp cho Hội đồng quản trị. HĐQT Maritime Bank đã bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Đa giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và phụ trách điều hành ngân hàng tới khi có Tổng giám đốc mới.
Ông Tạ Ngọc Đa công tác tại Martime Bank từ đầu năm 2010 và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank, Giám đốc Khối Phê duyệt Tín dụng Maritime Bank kiêm Giám đốc Trung tâm Xử lý Tín dụng tập trung Hồ Chí Minh. Trước đó, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng khác tại Maritime Bank và tại ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB).
Từ đầu năm đến nay, NCB đã có nhiều biến động trong ban điều hành ngân hàng. Cụ thể, NCB đã miễn nhiệm 2 vị Phó Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Cao Hữu Trí và ông Võ Văn Cường.
Hiện ban điều hành ngân hàng NCB có 6 người, trong đó, bà Trần Hải Anh làm Tổng giám đốc cùng 5 Phó tổng giám đốc khác: ông Đặng Quang Minh, bà Nguyễn Thị Mai, ông Nguyễn Giang Nam, ông Vũ Mạnh Tiến, ông Tạ Ngọc Đa.

HÀ MY