BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa có một loạt quyết định về nhân sự tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) 
Phó Tổng giám đốc BIDV sang làm Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Ông Phạm Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc BIDV được bổ nhiệm làm Chủ tịch VDB
Cụ thể, tại Quyết định 929/QĐ-TTg ngày 30/5/2016, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB.
Ông Tùng sẽ thay thế ông Nguyễn Quang Dũng nghỉ hưu theo chế độ trước đó.
Được biết, ông Tùng sinh năm 1971, bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1996. Từ tháng 1/2006 đến tháng 9/2010, ông là Quyền/Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Tháng 10/2010, ông Tùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIC. Từ 16/10/2010, ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BIDV kiêm Chủ tịch HĐQT BIC.
Ngoài bổ nhiệm Chủ tịch mới của VDB, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa đưa ra một loạt các quyết định về nhân sự tại ngân hàng này.
Cụ thể, ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức thành viên Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản lý VDB.
Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức thành viên Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam, thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản lý VDB.
Ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm giữ chức thành viên Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam, thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản lý VDB.
Tại Ngân hàng Chính sách xã hội, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Nguyễn Văn Bình đã nhận công tác khác.

LINH LINH