Phiên tòa chiều 8/8: “Luật sư hiểu nhầm, Đại Tín trích dự phòng chứ không phải mất vốn”

Lan Anh

15:38 08/08/2016

BizLIVE -

Theo số liệu của Đại Tín, năm 2011, ngân hàng hạch toán lãi 219 tỷ, nợ xấu 2,3%, vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. 

Phiên tòa chiều 8/8: “Luật sư hiểu nhầm, Đại Tín trích dự phòng chứ không phải mất vốn”

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM mời các luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Phạm Công Danh tại ngân hàng Xây Dựng (VNCB) hỏi các bị cáo và đương sự.

Luật sư Nguyễn Văn Trung (bào chữa cho bị cáo Phan Thành Mai)

Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Tín)

Hồ sơ tín dụng cho VNCB Sài Gòn trình có đúng thủ tục cho vay?

Đúng quy trình.

Hội đồng tín dụng không có chức năng cho vay mà có chức năng thẩm định hồ sơ tín dụng đưa lên. Trên cơ sở khoản vay đáp ứng: phương án vay, có tài sản đảm bảo, tài sản được định giá thì cho vay. Chúng tôi có báo cáo Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tại thời điểm đó NHNN không cho Đại Tín tăng tín dụng, nhưng nếu có nguồn trả nợ từ các khoản vay khác thì dựa vào nguồn đó cho vay ra.

Ông có ý kiến gì xem xét ông đã ủy nhiệm cho vay?

Trong thời điểm đó Thiên Thanh vay rất nhiều ngân hàng, những hồ sơ vay đó đầy đủ thủ tục nên cho vay. Chức năng của Hội đồng tín dụng không phải đi thẩm tra… nếu áp đặt cùng một biện pháp là không đúng.

Về cán bộ của mình vi phạm tôi rất đau xót, tôi đề nghị quý Tòa xem xét thêm.

Tại đại hội đồng cổ đông (tháng 2/2013) bãi nhiệm HĐQT và Ban điều hành và chúng tôi bàn giao cho cổ đông mới.

Khi chuyển giao thì ngân hàng Đại Tín lỗ lũy kế âm 6.000 tỷ đồng. Cuối năm 2012, tình trạng kinh doanh tồi tệ. Nguyên nhân là gì?

Chúng tôi khẳng định, số liệu đó không phải của ngân hàng Đại Tín mà của Thanh tra NHNN. Theo số liệu của Đại Tín, năm 2011, ngân hàng hạch toán lãi 219 tỷ, nợ xấu 2,3%, vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng.

Số liệu chênh lệch là do Thanh tra NHNN yêu cầu trích dự phòng các khoản, ngay cả khoản Đại Tín gửi các ngân hàng khác hơn 1.000 tỷ đồng, khoản vay trung – dài hạn cũng trích dự phòng, khoản nợ của Hứa Thị Phấn cũng phải trích lập... Vào tháng 2/2012, nhóm bà Phấn tiềm lực eo hẹp nên thương lượng với Hà Văn Thắm và ông Thắm sẽ giải quyết tất cả vấn đề của bà Phấn. Lúc đó đã chuyển giao cho ông Thắm.

Tháng 2/2012, tôi tuy là Chủ tịch nhưng không có thẩm quyền, mỗi lần ký đều phải hỏi NHNN. Ông Thắm đã cử một người về Đại Tín làm quyền Tổng giám đốc điều hành ngân hàng. Đến khi ông Danh về ngân hàng cũng cử một người làm quyền Tổng giám đốc Đại Tín. Nếu việc thực hiện cam kết giữa ông Danh và nhóm Phú Mỹ đầy đủ thì sẽ khác chứ không bê bết như hiện nay.

Thời điểm trước khi Phạm Công Danh vào Đại Tín thì toàn bộ ngân hàng Đại Tín đã giao cho Hà Văn Thắm. Kết luận Thanh tra, tháng 2/2012, ngân hàng đã trích dự phòng rủi ro cho khoản vay của bà Hứa Thị Phấn và nhóm vay của Phương Trang chưa?

Ngân hàng đã trích dự phòng khoản vay. Nhóm ông Thắm biết rất rõ việc này.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Đại Tín lúc đó không có chủ trương và văn bản nào về huy động tiền gửi lãi cao.

Hai lô đất Nhà Bè và quận 9 đang cầm cố cho khoản vay của bà Phấn?

Không. Tháng 2/2012, khoản nợ của bà Phấn đã chuyển giao cho Hà Văn Thắm, điều kiện ông Thắm xử lý toàn bộ nghĩa vụ nợ của bà Phấn.

Việc bán cổ phần của bà Phấn cho Hà Văn Thắm trong việc chuyển giao ngân hàng trong tình trạng âm vốn đúng không?

Luật sư hiểu nhầm. Không phải chúng tôi bán cổ phần, bà Phấn không nhận 1 đồng nào, mà đây là phương án tái cơ cấu ngân hàng. Chúng tôi khẳng định không mất vốn mà chỉ trích dự phòng rủi ro làm chi phí tăng lên. Trích dự phòng âm vốn chứ không bao giờ NHNN nói âm vốn.

Đến tháng 10/2012, tôi báo cáo NHNN về chủ trương giữa bà Phấn và ông Danh. Lúc đó tôi chỉ ký về mặt chủ trương.

Sau đó, ông Danh đến gặp tôi nói là ký chuyển nhượng cổ phần cho nhóm Thiên Thanh. Nhóm bà Phấn không lấy 1 đồng nào về số cổ phiếu đã bán, mà người mua cổ phần ngân hàng sẽ có trách nhiệm xử lý khoản nợ của bà Phấn.

Thời điểm đó Đại Tín định giá 2 lô đất tại Nhà Bè và quận 2 của bà Hứa Thị Phấn bao nhiêu?
Chúng tôi làm đúng quy định. Việc thẩm định giá tài sản không phải là chức năng của Hội đồng quản trị. Nhóm Phú Mỹ gồm nhiều tổ chức, cá nhân trong đó.
Ngày 9/10/2012, ông ký Hợp đồng chuyển giao nghĩa vụ dân sự ngân hàng Đại Tín, chúng tôi xác định tăng thêm 135 tỷ đồng là tạm ứng, ông có ký?
Tôi thay mặt ngân hàng để xác nhận chuyển giao ngân hàng. 
Ngày 01/12/2012, ông ký Phụ lục số 5 về chuyển giao cổ phần. Biên bản 6/6/2012 là cơ sở thực hiện giao dịch giữa các bên?
Tôi khẳng định hợp đồng ngày 9/10/2012 mới là hợp đồng chính thức và NHNN chấp thuận dựa trên hợp đồng này, còn ngày 6/6 chỉ là phiên bản để tiến tới triển khai hợp đồng.
Ông Danh không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo biên bản thỏa thuận đó (ngày 9/10/2012) là trả hết hơn 4.000 tỷ đồng. 
Giải pháp ông Danh đưa ra khôi phục lại khoản nợ của bà Phấn, ông có ý kiến gì?
Tôi không phải là Thống đốc mà có ý kiến về vấn đề này. Tôi không có ý kiến. Ông Danh chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nợ. CBBank hiện nay chưa thực hiện giải chấp các tài sản đó.
Tòa hỏi thêm ông Hoàng Văn Toàn:
Tháng 2/2012 ông có đơn xin nghỉ, nhưng tháng 6/2012 ký Biên bản, ngày 9/10/2012 ông ký Hợp đồng về phê duyệt đề án tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín là thế nào?
Về danh nghĩa, tôi vẫn là Chủ tịch, lúc đó việc chuyển giao Đại Tín cho ông Hà Văn Thắm nhưng NHNN chưa chấp thuận.
Từ tháng 2/2012 đến tháng 6/2012 người điều hành là người của Hà Văn Thắm, từ tháng 6-10/2012 người điều hành là nhóm của Phạm Công Danh (Phan Thành Mai – lúc đó là Phó Tổng thường trực).
Tình hình thanh khoản của Đại Tín lúc đó?
Rất căng thẳng. Lúc đó huy động lãi suất khá cao.
Từ tháng 2/2012 đến tháng 6/2012, có khách hàng nào đến ngân hàng nào đến đòi tiền ngân hàng?
Tôi ở hội sở không biết. Không có chuyện khách hàng rút tiền mà ngân hàng không có.
Căn cứ vào đâu ông ký biên bản hợp đồng?
Lúc đó tôi vẫn là Chủ tịch HĐQT Đại Tín. 
Bị cáo Phan Thành Mai được Tòa hỏi đã cho biết: Từ 7/2/2013, bị cáo vào điều hành ngân hàng Đại Tín. Trong năm 2012, bị cáo thường xuyên ở Hà Nội.
Luật sư Nguyễn Văn Trung hỏi bị cáo Phạm Công Danh
Ông Hoàng Văn Toàn cho rằng, thời điểm ông tham gia vào Đại Tín tháng 6/2012, đúng không?
Thời gian anh Toàn đã nghỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT Đại Tín, tôi đã trân trọng mời anh Toàn làm việc thêm một thời gian, sau đó là cố vấn. Cho đến khi tôi bị giam giữ thì anh Toàn vẫn còn làm việc ở đó. Tôi không muốn luật sư làm tổn hại đến HĐQT và Ban điều hành cũ của ngân hàng Xây Dựng. Nhưng Hội đồng xét xử xem lại để có được tình tiết sáng suốt hơn để tôi không nhầm lẫn và được rõ ràng.
Tôi rất trân trọng kiến thức, kinh nghiệm về ngân hàng của anh Hoàng Văn Toàn. Khi tôi tiếp quản ngân hàng cũng vấn đề về tiền nợ do chăm sóc khách hàng cũ để lại. Tôi đề nghị trong ban điều hành của tôi bằng mọi cách có tiền chăm sóc khách hàng.
Đề nghị Hội đồng xét xử xem lại việc anh Toàn nói không có chủ trương chăm sóc khách hàng là không đúng. Anh Toàn nói tôi không hoàn thành nghĩa vụ của hợp đồng mua ngân hàng, do tôi không thể giải quyết được tài sản của bà Sáu Phấn.
Luật sư Nguyễn Minh Tâm (bào chữa cho bị cáo Phạm Việt Thép), Luật sư Trịnh Minh Tân (bào chữa cho bị cáo Bùi Thị Hà Thu), Luật sư Nguyễn Thị Quế (bào chữa cho bị cáo Lê Công Thảo và bị cáo Lê Khắc Thái) lần lượt hỏi các bị cáo.
Bị cáo Phạm Việt Thép (Giám đốc công ty SJC An Phát): Bị cáo nghĩ anh Danh là chủ tập đoàn Thiên Thanh uy tín nên bị cáo ký hợp đồng và đứng tên công ty SJC An Phát.
Bị cáo Lê Khắc Thái (nguyên Phó Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn): Hạn mức tín dụng tùy từng thời điểm và lúc đó của chi nhánh là 40 tỷ đồng. Căn cứ vào quy định của Quyết định 78 thì chức năng, nhiệm vụ của thành viên các cấp là như nhau. Cấp xét duyệt hồ sơ, mỗi hồ sơ chỉ do 1 cấp xét duyệt, nếu vượt hạn mức thì trình cấp trên phê duyệt, một căn cứ nữa để phê duyệt hồ sơ vay là dựa trên phiếu biểu quyết của Hội đồng tín dụng.
Dựa trên cáo trạng bị cáo thấy bị oan và mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo.
Bị cáo Lê Công Thảo (nguyên Giám đốc Trung tâm CNTT VNCB): Bị cáo không đồng ý với cáo trọng quy kết hành vi của bị cáo.
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: Tôi ký hợp đồng này 28/12/2012 lúc đó với tên là ngân hàng Đại Tín, chứ không phải là ngân hàng Xây Dựng như trong cáo trạng.

LAN ANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 1,034.5 ▲ 11.76 (1.15%)

 
VN-Index 1,034.5 11.76 1.15%
HNX-Index 120.42 2.24 1.89%
UPCOM 53.78 0.18 0.34%
DJIA 25,283.0 -12.87 -0.05%
Nasdaq 7,157.39 20.83 0.29%
Nikkei 225 23,849.99 135.46 0.57%
FTSE 100 7,724.08 27.57 0.36%