BizLIVE - 4.000 tỷ đồng là số lượng trái phiếu nằm trong đợt mở bán ra công chúng đầu tiên của VietinBank trong năm 2019.
Phát hành xong 4.000 tỷ đồng trái phiếu, VietinBank dự tính huy động tiếp ngay đầu tháng 10
Ảnh minh họa.
Thông tin từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG) cho biết, ngày 27/9, ngân hàng đã đóng sổ phát hành thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp năm 2019 ra công chúng. 
Đây là số lượng trái phiếu nằm trong đợt mở bán ra công chúng đầu tiên của ngân hàng trong năm 2019 và nằm trong kế hoạch 5.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. 
Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành và không bị hạn chế về đối tượng chuyển nhượng.
VietinBank cho biết, số tiền phát hành thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu đợt 1 sẽ được ngân hàng sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động cung ứng tín dụng cho nền kinh tế và đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 
VietinBank dự kiến mở bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 vào đầu tháng 10/2019 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Được biết, trong năm 2019, VietinBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá phát hành là 10.000 tỷ đồng.
Lãi suất trái phiếu do VietinBank quyết định nhưng phải phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động ngân hàng.
Theo phương án được chấp thuận, đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đáng chú ý, đối tượng mua trái phiếu do VietinBank phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của VietinBank và công ty con của các tổ chức tín dụng khác.

TRẦN THÚY