BizLIVE -

Theo đó, với tỷ lệ phiếu bầu đạt quy định, ông Nguyễn Quốc Toàn đã được cổ đông bầu trở lại làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) NamABank thay thế ông Nguyễn Đình Tân.

 
Ông Nguyễn Quốc Toàn trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT NamABank
Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT NamABank (cầm hoa).

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á (NamABank) diễn ra ngày 15/4, ban lãnh đạo NamABank đã bổ sung tờ trình bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016 – 2021).

Các cổ đông đã bỏ phiếu thông qua danh sách các thành viên ứng cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát NamABank.

Theo đó, các ứng viên vào HĐQT NamABank gồm:

• Ông Nguyễn Quốc Toàn – Cố vấn HĐQT NamABank

• Ông Phan Đình Tân – Chủ tịch HĐQT NamABank

• Ông Nguyễn Quốc Mỹ – Phó Chủ tịch HĐQT NamABank

• Ông Trần Ngô Phúc Vũ – Cố vấn Tổng giám đốc NamABank

• Bà Võ Thị Tuyết Nga – Phó Tổng giám đốc NamABank

• Bà Đỗ Anh Thư – Chủ tịch HĐTV Công ty SXTMDV Quảng Cáo Thanh Thảo, Thành viên HĐTV Công ty Danh Huy (ứng viên thành viên HĐQT độc lập)

Các ứng viên vào Ban kiểm soát NamABank gồm:

• Bà Triệu Kim Cân – Trưởng Ban kiểm soát NamABank

• Bà Nguyễn Thùy Vân – Thành viên BKS

• Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Trưởng văn phòng HĐQT NamABank

Kết quả, ông Nguyễn Quốc Toàn đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam A Bank và Bà Triệu Kim Cân trở thành Trưởng Ban Kiểm soát.

Các thành viên HĐQT còn lại gồm: ông Trần Ngô Phúc Vũ, ông Phan Đình Tân, ông Nguyễn Quốc Mỹ, Bà Võ Thị Tuyết Nga và Bà Đỗ Anh Thư.

Riêng Bà Đỗ Anh Thư trở thành thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Nam A Bank. Thành viên Ban Kiểm soát gồm Bà Nguyễn Thùy Vân và Bà Nguyễn Thị Thúy Vân.

Việc trở lại của ông Nguyễn Quốc Toàn, người từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT NamABank và từ nhiệm trong năm 2015 vì lý do cá nhân,  xuất phát từ nguyện vọng và sự tin tưởng của cổ đông ngân hàng.

LAN ANH