BizLIVE - Ông Hà Huy Cường sẽ không còn là Phó Tổng giám đốc ABBank kể từ ngày 23/11/2018.
Ông Hà Huy Cường từ nhiệm Phó Tổng giám đốc ABBank
Ông Hà Huy Cường
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hà Huy Cường, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Khối SME) kể từ ngày 23/11/2018.
Ông Hà Huy Cường từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối SME vì lý do cá nhân.
Ông Hà Huy Cường sinh năm 1978, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối SME của ABBank từ ngày 08/11/2016. Trong quá trình công tác, với hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, ông Hà Huy Cường đã có đóng góp trong việc triển khai hoạt động kinh doanh mảng SME tại ABBank.
Sau khi ông Hà Huy Cường thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, ban điều hành ABBank hiện có 8 thành viên, bao gồm: Ông Phạm Duy Hiếu, Phó Tổng giám đốc đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc; bốn Phó Tổng giám đốc, gồm: ông Đỗ Lam Điền, ông Nguyễn Mạnh Quân, bà Nguyễn Thị Hương, bà Phạm Thị Hiền; cùng ba thành viên Ban điều hành, gồm: bà Trần Thị Thu Thủy, Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực; ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và ông Trần Việt Thắng, Giám đốc Khối Công nghệ ngân hàng. 

LAN ANH