BizLIVE -

Tổng dư nợ cho vay của OCB năm 2015 tăng trưởng 19,68%; kế hoạch năm 2016 sẽ tăng 44%.

OCB: Năm 2015 nợ xấu giảm xuống 1,94%
Ảnh minh họa.

Cuối tuần qua, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015, đánh dấu mốc kết thúc lộ trình tái cơ cấu (2011-2015), và đề ra kế hoạch hành động cho năm 2016.  

Theo đó, năm 2015, OCB đã bảo an toàn thanh khoản, quản trị rủi ro và hoàn thành các hoạt động kinh doanh trọng tâm. Tổng tài sản vào thời điểm cuối năm 2015 tăng trưởng 26,5% so với đầu năm. Tổng huy động trong năm tăng trưởng 26,6%; tổng dư nợ tăng trưởng 19,68%. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,94%.
Năm 2016, OCB đặt mục tiêu tăng trưởng so với năm 2015: Tổng tài sản tăng 31%; tổng dư nợ tín dụng tăng 44%; tổng huy động thị trường 1 tăng 46%; tổng lượng khách hàng tăng 43%.
Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch OCB cho biết, trên nền tảng các nguồn lực chiến lược đã được thiết lập, năm 2016 là thời điểm thuận lợi cho OCB tăng tốc, phát triển quy mô, mục tiêu trở thành một trong 15 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

HỒNG QUÂN