BizLIVE - Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cổ đông OCB đã thông qua kế hoạch niêm yết trên HOSE nhưng ngân hàng vẫn chưa thực hiện được.
OCB lên kế hoạch lợi nhuận 3.200 tỷ đồng năm 2019, niêm yết trên HOSE
Ảnh minh họa.
Ngày 27/4 tới, Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
Theo tài liệu gửi trước cổ đông, năm 2019, ngân hàng đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 120 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2018, tổng huy động đạt gần 106 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 21%, trong đó, huy động từ thị trường 1 dự kiến đạt gần 83,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm trước. 
Tổng dư nợ thị trường 1 dự kiến ở mức 75,25 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%, lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại của OCB còn 1.486 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị sẽ trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%.
Cũng trong năm 2019, OCB lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 9.083 tỷ đồng, từ mức 6.599 tỷ đồng hiện tại.
Để thực hiện tăng vốn, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (20%) và phát hành mới cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ cho nhà đầu tư (gần 118,5 triệu cổ phiếu). Giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của ngân hàng tại thời điểm cuối quý gần nhất với thời điểm phát hành.
Hội đồng Quản trị OCB cũng sẽ trình đại hội thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ phân phối theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên ngân hàng. Tổng số cổ phiếu sẽ được phân phối là 5 triệu đơn vị. Thời gian thực hiện dự kiến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Một nội dung quan trọng khác dự kiến sẽ được trình thông qua tại đại hội lần này là kế hoạch niêm yết cổ phiếu OCB trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cổ đông OCB đã thông qua kế hoạch trên, tuy nhiên, theo Ban lãnh đạo ngân hàng, do tình hình huy động vốn và giao dịch cổ phiếu ngành ngân hàng trong giai đoạn từ quý II/2018 trở đi không được thuận lợi nên việc thực hiện niêm yết cổ phiếu chưa OCB chưa hoàn tất.

TRẦN THÚY