BizLIVE - Nhiều vị trí quản lý, điều hành cao nhất tại nhiều ngân hàng sẽ phải từ bỏ việc kiêm nhiệm tại các doanh nghiệp khác theo quy định mới.
Nhiều sếp ngân hàng sẽ không được kiêm nhiệm ở các công ty khác
Ảnh minh họa
Luật Các Tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua chiều 20/11/2017, có hiệu lực từ ngày 15/01/2018, trong đó nhiều điều khoản, quy định mới được sửa đổi, bổ sung nhằm hạn chế sở hữu chéo cũng như hạn chế sự tham gia quản trị, điều hành của chủ tịch, tổng giám đốc… các ngân hàng vào các doanh nghiệp khác.
Cụ thể, Luật sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 4 vào Điều 34 như sau:
“3. Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của tổ chức tín dụng. Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.”
Quy định mới siết chặt hơn khi bổ sung vị trí Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV của ngân hàng không được tham gia vào quản lý hay điều hành tại các doanh nghiệp khác.
Do đó, hàng loạt sếp ngân hàng sẽ phải tìm cách thay đổi vị trí của mình ở một trong hai đơn vị, hoặc ngân hàng hoặc doanh nghiệp nơi mình làm chủ.
Chẳng hạn, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT ngân hàng OCB cũng đang kiêm nhiều vị trí khác như: Thành viên HĐQT công ty cổ phần Đầu tư Nam Long, Thành viên HĐQT công ty cổ phần Thực phẩm xanh.
Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Kỹ Thương, đồng thời là thành viên HĐQT công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.
Ông Phương Hữu Việt, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Việt Á cũng đang kiêm nhiệm Chủ tịch Tập đoàn đầu tư Việt Phương.
Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Kiên Long kiêm Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group.
Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT ngân hàng sài Gòn - Hà Nội kiêm Chủ tịch T&T.
Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ngân hàng An Bình đang là Chủ tịch Geleximco.
Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đông Nam Á vẫn đang giữ chức Chủ tịch Tập đoàn BRG.
Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Tiên Phong kiêm Chủ tịch Tập đoàn DOJI.
Trả lời về sở hữu chéo trên diễn đàn Quốc hội chiều ngày 17/11, Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng Luật Tổ chức tín dụng sửa đổi sẽ giải quyết triệt để các tình trạng hiện nay của sở hữu chéo.
Tuy nhiên, luật vẫn chừa ra chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của ngân hàng và Phó Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp. Tại chức danh này ở cả ngân hàng và doanh nghiệp Luật không đề cập đến.
Một điều nữa, vị trí Phó tổng giám đốc ngân hàng dù không được tham gia điều hành ở doanh nghiệp nhưng vẫn có thể tham gia điều hành ở nhiều ngân hàng khác (vì luật không đề cập).

HOÀNG ANH