BizLIVE - Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB (tên gọi cũ là Ngân hàng TMCP Nam Việt) thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
Ngân hàng Quốc dân hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Ngân hàng đưa ra lý do vì yếu tố khách quan hiện nay NCB đang tập trung nguồn lực, thời gian để hoàn tất thủ tục pháp lý cho việc đổi tên Sở giao dịch/ Chi nhánh và các phòng giao dịch, tiến hành các công tác chuyển trụ sở từ TP.HCM ra Hà Nội. 

Đồng thời, giai đoạn này cũng là thời gian tăng tốc cho kết quả kinh doanh 6 tháng 2014. Do vậy, Hội đồng quản trị đã thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ trong thời gian sớm nhất, sau khi chuyển trụ sở ra Hà Nội.

Trước đó, ngân hàng dự kiến sẽ tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với mục đích bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thời gian dự kiến muộn nhất là ngày 28/6/2014. Ngày 19/5/2014, Ngân hàng cũng đã hoàn tất thủ tục chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/4/2014 vừa qua, Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng quản trị. Đồng thời, HĐQT ngân hàng đã thông qua Nghị quyết về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:

Hội đồng quản trị đã thống nhất việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Hồng Nam, ông Nguyễn Vĩnh Thọ làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

HỒNG HẢI