BizLIVE - Trong 10 tháng đầu năm nay, Agribank đạt lợi nhuận trước thuế 10.350 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm đề ra là 10.000 tỷ đồng.
Ngân hàng lớn đầu tiên công bố đã vượt lợi nhuận cả năm chỉ sau 10 tháng
Ảnh minh họa.
Theo thông tin công bố từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), lợi nhuận 10 tháng đầu năm 2019 của Agribank đạt trên 10.350 tỷ đồng, thu nhập của cán bộ, người lao động trong hệ thống được đảm bảo.
Theo đó, tính đến nay, tổng tài sản của Agribank đạt 1,4 triệu tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt 1,29 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1,056 triệu tỷ đồng, trong đó tỷ lệ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 68,3%, tương đương 722.039 tỷ đồng.
Trước đó, Agribank cũng công bố con số lợi nhuận trước thuế trong 7 tháng đầu năm nay ở mức 8.200 tỷ đồng. Con số lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm theo báo cáo tài chính riêng lẻ bán niên năm 2019 đã soát xét cũng rất cao, đạt 7.793 tỷ đồng, gấp đôi cùng kì năm 2018.
Như vậy, so với kế hoạch lợi nhuận cả năm đặt ra cho năm 2019 là 10.000 tỷ đồng, Agribank đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm chỉ trong 10 tháng đầu năm.
Hiện Agribank cũng là ngân hàng có mức lãi suất cho vay ngắn hạn đối với lĩnh vực ưu tiên thấp và ở mức 5,5%/năm, thấp hơn so với trần lãi suất cho vay ngắn hạn lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước ban hành mới đây là 6%/năm.
Theo Agribank, thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục giảm thêm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với các khoản vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam.

LAN ANH