BizLIVE - Ngân hàng này cũng đã hoàn tất việc xử lý toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC trước đây...
Ngân hàng đầu tiên vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng
Ảnh minh họa.
Thông tin từ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cho biết, trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt trên 1.666 tỷ đồng, vượt mức 1.439 tỷ đồng kế hoạch của cả năm 2020 (tương đương vượt 15,8%).
Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.328 tỷ đồng, bằng 127% tổng lợi nhuận sau thuế của cả năm 2019.
Tính đến 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đã cán mốc hơn 166 nghìn tỷ, đạt gần 98% kế hoạch 2020.
MSB cũng cho biết, ngân hàng đã hoàn tất việc xử lý toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC trước đây; giá trị mệnh giá trái phiếu đặc biệt VAMC mà ngân hàng đã nắm giữ được đưa về 0 thông qua các biện pháp xử lý nợ.
Đây là một trong những cam kết của MSB đối với cổ đông trong Đại hội Cổ đông thường niên của ngân hàng hồi tháng 5/2020.
Ngân hàng cũng đã được cổ đông phê duyệt việc bán cổ phiếu quỹ cho các nhà đầu tư hiện hữu và cho người lao động trong phiên họp Đại hội cổ đông bất thường hồi cuối tháng 9/2020.
Liên quan đến vấn đề lên sàn, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) mới đây cho biết, đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 1,175 tỷ cổ phiếu của MSB.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên vào cuối tháng 5, Ban lãnh đạo ngân hàng xin ý kiến cổ đông về việc tạm hoãn hồ sơ niêm yết trên HOSE và sẽ tái khởi động việc niêm yết cổ phiếu vào thời điểm thị trường thuận lợi hơn. Trong thời gian đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT MSB chọn thời điểm phù hợp để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM tùy thuộc diễn biến của thị trường chứng khoán hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

TRẦN THÚY