BizLIVE - Đóng góp vào lợi nhuận 9 tháng của Bản Việt có sự tăng trưởng mạnh từ dịch vụ, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Ngân hàng Bản Việt đạt lợi nhuận 84,5 tỷ đồng trong 9 tháng
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Bản Việt (mã BVB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm. Theo đó, các chỉ số kinh doanh đều tăng trưởng tích cực, đặc biệt là thu nhập từ các hoạt động dịch vụ.
Cụ thể, tổng huy động vốn 9 tháng đầu năm 2019 đạt 43.400 tỷ đồng, tăng 9%. Dư nợ tín dụng đạt gần 33.500 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thu nhập lãi thuần tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 84,5 tỷ đồng.
Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu từ hoạt động bán lẻ tại ngân hàng này có sự tăng trưởng tích cực. Cụ thể, doanh thu mảng khách hàng cá nhân tăng 63%. Thu nhập lãi cho vay tăng 90%.
Đặc biệt thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động thẻ có số lượng thẻ mở mới tăng tới xấp xỉ 5 lần, thu nhập từ hoạt động thẻ tăng 76% so với cùng kỳ 2018. Bên cạnh đó, hoạt động bancassurance với sự hợp tác cùng đối tác AIA cũng đã đem lại dấu ấn đáng kể trên thị trường với doanh số bảo hiểm tăng 190% so với cùng kỳ.
Tính đến 30/9/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 48.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.
Ngân hàng Bản Việt đang xúc tiến kế hoạch lên sàn chứng khoán (UPCoM) khi đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp mã chứng khoán – BVB.
Từ đây, cùng với việc đã tập trung triển khai xây dựng mô hình quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel II và hoàn tất việc trình Ngân hàng Nhà Nước, Bản Việt đang thực hiện chiến lược “Ngân hàng của BẠN” với trách nhiệm và cam kết cao hơn.

LAN ANH